10. seja Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, ki bo v četrtek, 28. novembra 2019 ob 16. uri

Datum: 26.11.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za socialno varstvo in zdravstvo

 

Številka: 900-18/2019-22
Nova Gorica, 26. novembra 2019


V A B I L O


Sklicujem 10. sejo odbora za zdravstvo in socialno varstvo, ki bo v


ČETRTEK, 28. novembra 2019 ob 16.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:


1.    Potrditev zapisnika 9. seje odbora za socialno varstvo in zdravstvo, ki je bila 18. 11. 2019

2.    Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 (prva obravnava)
Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 (prva obravnava)

3.    Predlog Odloka o ustanovitvi Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda (prva obravnava)Poročilo o nasilju v Mestni občini Nova Gorica v letu 2019  
4.    Razno.   

 

Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 

                                         Vida Škrlj
                                            PREDSEDNICA

 


VABLJENI:
•    župan
•    člani komisije
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva

 


< Nazaj na seznam