9. seja Odbora za gospodarstvo, ki bo v četrtek, 28. novembra 2019 ob 17.30 uri

Datum: 26.11.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za gospodarstvo


Številka: 900-16/2019-17
Nova Gorica, 26. novembra 2019


V A B I L O


Sklicujem 9. sejo odbora za gospodarstvo, ki bo v


ČETRTEK, 28. novembra 2019 ob 17.30 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 8. seje odbora za gospodarstvo, ki je bila 18. 11. 2019

2.    Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 (prva obravnava)
Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 (prva obravnava)

3.    Predlog Odloka o ustanovitvi Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda (prva obravnava)

4.    Razno.   


Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.


                                              Damjana Pavlica
                                               PREDSEDNICA

 


VABLJENI:
•    župan
•    člani odbora
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva

 


< Nazaj na seznam