10. seja Odbora za kulturo, šolstvo in šport, ki bo v petek, 29. novembra 2019 ob 18. uri

Datum: 26.11.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za kulturo, šolstvo in šport


Številka: 900-17/2019-29
Nova Gorica, 26. novembra 2019

 

V A B I L O


Sklicujem 10. sejo odbora za kulturo, šolstvo in šport, ki bo v


PETEK, 29. novembra 2019 ob 18.00 uri
v stekleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 9. seje odbora za kulturo, šolstvo in šport, ki je bila 19. 11. 2019

2.    Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 (prva obravnava)
Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 (prva obravnava)

3.    Predlog Odloka o ustanovitvi Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda (prva obravnava)

4.    Razno.   

 

Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 

                                              Aleksandra Fortin
                                              PREDSEDUJOČA

 


VABLJENI:
•    župan
•    člani odbora
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva

 


< Nazaj na seznam