14. seja Odbora za kulturo, šolstvo in šport, ki bo v sredo, 22. aprila 2020 ob 16.30 uri

Datum: 17.04.2020
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za kulturo, šolstvo in šport


Številka: 900-17/2019-37
Nova Gorica, 17. aprila 2020

V A B I L O


Sklicujem 14. sejo odbora za kulturo, šolstvo in šport, ki bo v


SREDO, 22. aprila 2020 ob 16.30 uri
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 13. seje odbora za kulturo, šolstvo in šport, ki je bila 11. 3. 2020
2.    Predlog Sklepa o podaji pozitivnega mnenja k Strateškemu načrtu 2020 – 2025 Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica
3.    Razno.   

 

Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 

                                              dr. Zoran Božič
                                               PREDSEDNIK

 

VABLJENI:
•    župan
•    člani odbora
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva

 


< Nazaj na seznam