14. seja Odbora za prostor, ki bo v torek, 21. aprila 2020 ob 17. uri

Datum: 17.04.2020
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za prostor      
             


Številka: 900-15/2019-34
Nova Gorica, 17. aprila 2020


V A B I L O


Sklicujem 14. sejo odbora za prostor, ki bo v


TOREK, 21. aprila 2020 ob 17.00 uri
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 13. seje odbora za prostor, ki je bila 10.  3. 2020
2.    Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za Zdravstveni dom Nova Gorica
3.    Predlog Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v Mestni občini Nova Gorica (druga obravnava)    
4.    Predlog Sklepov o sprejemu Programa izvajanja gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za  leto 2019 in Programa izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica za leto 2020
5.    Razno.   


Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.


                                           Luka Manojlović
                                            PREDSEDNIK

 

VABLJENI:
•    župan
•    člani odbora
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva

 


< Nazaj na seznam