Mandat 2018–2022

MANDAT 2018–2022

 

Stranka Alenke Bratušek

ANTON KOSMAČIN, roj. 1953, univ. dipl. inž. gradbeništva, Gortanova ulica 22, Nova Gorica

 

Levica

mag. MARKO RUSJAN, roj. 1974, mag. pravnih znanosti, Ulica bratov Hvalič 96, Nova Gorica

 

Socialni demokrati

SEBASTJAN KOMEL, roj. 1973, dipl. ekonomist, Ravnica 47/b, Grgar

VIDA ŠKRLJ, roj. 1951, univ. dipl. ekonomistka, Ulica Tolminskih puntarjev 28, Nova Gorica

ALEKSANDRA FORTIN, roj. 1972, univ. dipl. pravnica, Kidričeva ulica 32/c, Nova Gorica

SAŠO KOGOVŠEK, roj. 1971, elektrotehnik, Cankarjeva ulica 48, Nova Gorica

VALTER VODOPIVEC, roj. 1954, elektrotehnik, Stara Gora 9

 

SMC – Stranka modernega centra

EGON DOLENC, roj. 1962, poslovodja, Prvačina 223/c

 

Lista Roberta Goloba

dr. MIRJAM BON KLANJŠČEK, roj. 1954, dr. znanosti, prof. matematike, Pri hrastu 9, Nova Gorica

JOŽEF LEBAN, roj. 1944, pravnik, Solkan

LJUBKA ČARGO 

 

Nova Slovenija – krščanski demokrati

ANTON HAREJ, roj. 1977, univ. dipl. politolog, Potok pri Dornberku

 

Goriška.si, Manojlović – Miklavič

LUKA MANOJLOVIĆ, roj. 1981, inž. Informatike, Rejčeva ulica 13, Nova Gorica

MAJA ERJAVEC, roj. 1987, univ. dipl. pravnica, Gregorčičeva ulica 13/b, Nova Gorica

GORDANA ERDELIĆ, roj. 1989, vzgojiteljica predšolskih otrok, Cesta IX. korpusa 98, Solkan

SIMON ROSIČ, roj. 1973, dipl. ekonomist, Ulica Gradnikove brigade 11, Nova Gorica

SVIT TRKMAN, roj. 1986, univ. dipl. inž. gozdarstva, Ledine 10, Nova Gorica

GABRIJEL FIŠER

TINA KROG, univ. dipl. kulturolog, Gradišče nad Prvačino

 

Lista obrti in podjetništva

MARKO TRIBUŠON, roj. 1967, Ozeljan 31/a

 

DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije

ALEŠ DUGULIN, roj. 1957, gradbeni tehnik, Ravnica 8

 

Lista Mateja Arčona

ANA ZAVRTANIK UGRIN, roj. 1979, prof. italijanskega jezika in univ. dipl. novinarka

ALEŠ MARKOČIČ, roj. 1973, dipl. ekonomist

ANDREJKA MARKOČIČ ŠUŠMELJ, roj. 1967, prof. slovenščine in soc. kulture

PETRA KOKORAVEC,dr. med., spec. druž. med.

 

Lista Trnovske in banjške planote

TANJA VONČINA, roj. 1969, višja upravni delavec, Trnovo 22

 

SDS – Slovenska demokratska stranka

mag. ELENA ZAVADLAV UŠAJ, roj. 1971, mag. znanosti, Cankarjeva ulica 50, Nova Gorica

MITJA HUMAR, roj. 1976, dipl. inž. elektrotehnike, Rejčeva ulica 9, Nova Gorica

DAMJANA PAVLICA, roj. 1950, ekonomski tehnik, Šempas 63/a

MARJAN ZAHAR, roj. 1960, dipl. ekonomist, Kidričeva ulica 28/a, Nova Gorica

GABRIJEL RIJAVEC, roj. 1936, dr. stomatologije, Ulica Gradnikove brigade 4/b, Nova Gorica

 

Zveza za Primorsko – ZZP

OTON MOZETIČ, roj. 1952, univ. dipl. inž. strojništva, Nova Gorica

Vprašajte svetnikaOstali mandati