Sprejeti akti 1. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 31.1.2019 ob 16. uri

Datum: 07.02.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


 

SPREJETI AKTI 1. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVA GORICA, KI JE BILA V ČETRTEK, 31. 1.2019 OB 16. URI

 

Dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika konstitutivne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 20. decembra 2018

2.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o potrditvi mandata nadomestni članici Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica

Sklep o imenovanju odbora za prostor

Sklep o imenovanju odbora za gospodarstvo

Sklep o imenovanju odbora za kulturo, šolstvo in šport

Sklep o imenovanju odbora za socialno varstvo in zdravstvo

Sklep o imenovanju odbora za krajevne skupnosti

Sklep o imenovanju statutarno-pravne komisije

Sklep o imenovanju komisije za nagrade, priznanja in odlikovanja

Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije članice Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada MONG in sklep o imenovanju nadomestnega člana

Sklep o imenovanju predstavnice v svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Severna Primorska

Sklep o imenovanju predstavnika v svet zavoda Ljudska univerza Nova Gorica

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svetu zavoda Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica in sklep o imenovanju nadomestnega predstavnika

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svetu zavoda Šolski center Nova Gorica ter sklep o imenovanju nadomestnega predstavnika

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svetu zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica in sklep o imenovanju nadomestnega predstavnika

Sklep o soglasju z imenovanjem direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom – Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica


3.    Predlog Sklepa o potrditvi Programa dela Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica za leto 2019.

Sklep o potrditvi Programa dela Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica za leto 2019


< Nazaj na seznam