Sprejeti akti 14. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 23. aprila 2020 ob 15. uri

Datum: 24.04.2020
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

SPREJETI AKTI 14. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVA GORICA, KI JE BILA V ČETRTEK, 23. APRILA 2020 OB 15. URI

 

Dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 13. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 12. marca 2020

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

5.    Predlog Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Nova Gorica (hitri postopek)

Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Nova Gorica

6.    Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve na območju EUP NG-19/01

Sklep o potrditvi lokacijske preveritve na območju EUP NG-19/01

7.    Predlog Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v Mestni občini Nova Gorica (druga obravnava)

Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Mestni občini Nova Gorica

8.    Predlog Sklepov o sprejemu Programa izvajanja gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za  leto 2020 in Programa izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica za leto 2020

Sklepi o sprejemu Programa izvajanja gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za  leto 2020 in Programa izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica za leto 2020

9.    Predlog Sklepa o podaji pozitivnega mnenja k Strateškemu načrtu 2020 – 2025 Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica.

Sklep o podaji pozitivnega mnenja k Strateškemu načrtu 2020 – 2025 Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica


< Nazaj na seznam