Sprejeti akti 16. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v sredo 24. junija 2020 ob 15. uri,

Datum: 02.07.2020
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVETSPREJETI AKTI 16. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVA GORICA, KI JE BILA V SREDO, 24. JUNIJA 2020 OB 15. URI

 

Dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 15. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 28. maja 2020

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju Nadzornega sveta Javnega podjetja Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o.

Sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije članice Sveta zavoda Osnovna šola Šempas in sklep o imenovanju nadomestne članice

Sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije članice Sveta zavoda Doma upokojencev Gradišče in sklep o imenovanju nadomestne članice

Sklep o imenovanju v strokovno komisijo za sofinanciranje programov in projektov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica

Sklep o razrešitvi s funkcije članice skupščine EZTS »Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (SLO) in Občina Šempeter-Vrtojba (SLO)« / »Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (SLO) in Občina Šempeter-Vrtojba (SLO)«

6.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2019 ter poslovnega in finančnega načrta sklada za leto 2020

Sklep o sprejemu Letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2019 ter poslovnega in finančnega načrta sklada za leto 2020

7.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o delu RRA Severne Primorske d. o. o. Nova Gorica za leto 2019

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o delu RRA Severne Primorske d. o. o. Nova Gorica za leto 2019

8.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o delu Primorskega tehnološkega parka d. o. o. v letu 2019

Sklep o seznanitvi s Poročilom o delu Primorskega tehnološkega parka d. o. o. v letu 2019

9.    Predlog Sklepa o potrditvi Stanovanjskega programa Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za obdobje 2020 – 2023

Sklep o potrditvi Stanovanjskega programa Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za obdobje 2020 – 2023

11.    Predlog Sklepa o podaji soglasja o Pogojni sodni poravnavi med Mestno občino Nova Gorica in ostalimi udeleženci pred Okrožnim sodiščem v Novi Gorici v zadevi Eda center

Sklep o podaji soglasja o Pogojni sodni poravnavi med Mestno občino Nova Gorica in ostalimi udeleženci pred Okrožnim sodiščem v Novi Gorici v zadevi Eda center

12.    Seznanitev s postopkom 2. faze kandidature Nove Gorice za EPK 2025 in predstavitev spremenjenih aktivnosti kot posledice epidemije s koronavirusom

Sklep o seznanitvi s postopkom 2. faze kandidature Nova Gorica za Evropsko prestolnico kulture 2025

13.    Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 (skrajšani postopek)

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2020

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 – rebalans 1

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja s premičnim premoženjem MONG za leto 2020 – rebalans 1

14.    Občinski ukrepi za blaženje posledic epidemije COVID-19 za gospodarstvo kot tudi za občane Mestne občine Nova Gorica

Sklep, da občinska uprava do naslednje seje pripravi nabor dodatnih ukrepov pomoči gospodarstvu na območju MONG za blažitev epidemije COVID-19

 

15.    Predlog Sklepa o podaji soglasja RRA Severne Primorske d. o. o. Nova Gorica za zadolževanje

Sklep o podaji soglasja RRA Severne Primorske d. o. o. Nova Gorica za zadolževanje

16.     Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica v letu 2020

Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica v letu 2020

 


< Nazaj na seznam