Občinska priznanja

Mestna občina Nova Gorica podeljuje fizičnim in pravnim osebam občinska priznanja in nagrade v skladu z Odlokom o priznanjih Mestne občine Nova Gorica, ki določa pogoje, vrsto, postopek in način podeljevanja priznanj ter financiranje, pogoje za prevzem pokroviteljstva nad prireditvijo in način vodenja evidence podeljenih priznanj ter spominska in druga priznanja in darila.

Priznanja občina podeljuje zaslužnim občanom in drugim osebam, podjetjem, zavodom, skupnostim, društvom in drugim organizacijam.

 

Priznanja so:

  • naziv častni občan Mestne občine Nova Gorica,
  • nagrada Mestne občine Nova Gorica,
  • nagrada Franceta Bevka,
  • plakete Mestne občine Nova Gorica

 

Podeljena priznanja Mestne občine Nova Gorica

Podeljena priznanja Skupščine občine Nova Gorica