Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev skladnosti gradnje s prostorskim izvedbenim aktom občine in zagotavljanju dostopa do javne ceste ter gradnje v varovalnem pasu občinske ceste

DATUM OBJAVE 03. junij 2022
VIR

Kontakt

Informacije v zvezi z izdajo projektnih in drugih pogojev glede skladnosti s prostorskim izvedbenim aktom občine

Oddelek za okolje prostor in javno infrastrukturo
Nataša Ipavec

Telefon: 05 3350 140
Elektronska pošta: mestna.obcina@nova-gorica.si


Informacije v zvezi z izdajo projektnih in drugih pogojev glede zagotavljanja dostopa do javne ceste ter gradnje v varovalnem pasu občinske ceste

Oddelek za okolje prostor in javno infrastrukturo
Branko Pregelj

Telefon: 05 3350 137
Elektronska pošta: mestna.obcina@nova-gorica.si

Opis postopka

Investitor lahko pridobi projektne pogoje (iz prostorskega izvedbenega akta in drugih predpisov občine glede varovalnih pasov občinskih javnih cest in glede minimalne komunalne oskrbe, ki sodi v okvir obvezne občinske javne službe) za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, za načrtovano gradnjo za zahtevne, manj zahtevne in nezahtevne objekte.

Obrazci in priloge

Priloga 8A - Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev (xslx, 23 KB)

Priloga 8A - Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev (pdf, 132 KB)

Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev je možno oddati tudi elektronsko preko portalov eUprava (fizične osebe) in SPOT (poslovni subjekti)

Zahtevi za izdajo projektnih in drugih pogojev se do 1. januarja 2025 lahko priloži idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev, izdelana v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr., 197/20 in 199/21 – GZ-1).

Projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev se izdela kot zbirni prikaz z obrazci in lokacijskimi prikazi.

Obrazci zbirnega prikaza vsebujejo:

  • naslovno stran projektne dokumentacije, kot je določena z obrazcem iz Priloge 1A;
  • podatke o strokovnjakih, udeleženih pri projektiranju, ki se navedejo na obrazcu iz Priloge 1B, in
  • splošne podatke o gradnji, ki se navedejo na obrazcu iz Priloge 4A.

Lokacijski prikazi zbirnega prikaza se izdelajo na grafičnem prikazu nepremičnine ali grafičnem prikazu geodetskega načrta in vsebujejo:

  • prikaz varovanih, varstvenih in ogroženih območij, vodnih in priobalnih zemljišč in varovalnih pasov infrastrukturnih vodov;
  • prikaz obstoječe infrastrukture na zemljišču;
  • prikaz zemljišča za gradnjo s predlogom gradbene parcele, prikaz objekta na stiku z zemljiščem z navedbo dimenzij, prikaz projekcije najbolj izpostavljenih nadzemnih in podzemnih delov objekta na zemljišče ter prikaz odmikov objektov od sosednjih zemljišč in objektov. Prikaz odmikov objektov od sosednjih zemljišč ali objektov ni obvezen, če so ti večji od 10 m oziroma 40 m od zunanjih meja priobalnih zemljišč na vodah 1. reda zunaj območij naselja ali ko je predmet gradnje linijski gradbeno inženirski objekt;
  • prikaz prometnih, komunalnih in tehničnih površin (dostopi, dovozi, parkirišča, prostor za zbiranje komunalnih odpadkov, površine za intervencijo in evakuacijo ipd.) ter utrjenih bivalnih površin (terase, igrišča ipd.);
  • prikaz novih priključkov z mestom priključevanja na omrežje gospodarske javne infrastrukture in s predlogom odjemnega mesta ter prikaz zaščite in prestavitev infrastrukturnih vodov ter
  • prikaz tistih delov obstoječega objekta, ki se spreminjajo in so pomembni za predstavitev skladnosti s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine (npr. fasade, fotografije), če gre za rekonstrukcijo ali prizidavo objektov, varovanih po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine.

Predpisi

Stroški postopka

Oproščeno plačila upravne takse skladno s 44. členom Gradbenega zakona (GZ-1, Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP).

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti