Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Lokacijska informacija

DATUM OBJAVE 02. junij 2022
VIR

Obrazci:

Vloga za izdajo lokacijske informacije

Elektronska oddaja vloge na spletni strani eUprave.

Kontakt:

Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo
telefon: 05 3350 111
elektronska pošta: mestna.obcina@nova-gorica.si

 

Opis postopka:

V zahtevi za izdajo lokacijske informacije je potrebno navesti podatke o parceli/ah (katastrska občina in parcelna/e številka/e) ter označiti ali potrebujete lokacijsko informacijo z osnovnimi podatki (namenjena predvsem za promet z nepremičninami) ali z razširjenimi podatki (namenjena predvsem za graditev objektov).

Lokacijska informacija z osnovnimi podatki vsebuje podatke o: namenski rabi prostora; o prostorskih aktih in prostorskih aktih v pripravi; o začasnih ukrepih; tem, ali je zemljišče v območju predkupne pravice občine ali države; tem, ali je nepozidano stavbno zemljišče v območju plačevanja takse za neizkoriščeno stavbno zemljišče; o razvojni stopnji nepozidanega stavbnega zemljišča ter tem, ali je zemljišče v območju, kjer je treba pridobiti soglasje za spreminjanje meje parcele.

Lokacijska informacija z razširjenimi podatki poleg podatkov iz lokacijske informacije z osnovnimi podatki vsebuje tudi podatek o pravnih režimih.

Lokacijski informaciji se lahko ob izdaji priloži tudi izsek grafičnega dela prostorskega akta in prostorske izvedbene pogoje. Lokacijska informacija velja do spremembe prostorskega akta. Lokacijska informacija ima naravo potrdila iz uradne evidence in se izda v skladu s predpisi, ki urejajo upravni postopek proti plačilu upravne takse, pri čemer se šteje, da parcele v eni katastrski občini predstavljajo en zahtevek. En zahtevek lahko obsega največ deset parcel. Skrajni rok za izdajo lokacijske informacije je 15 dni.


Priloge:

Ni potrebno.

Pravna podlaga:

Taksa:

Lokacijska informacija z osnovnimi podatki in lokacijska informacija z razširjenimi podatki: 35,00 EUR, tarifna številka 36 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO)