Javni natečaj za izbor izvirnih zeliščnih daril oz. spominkov na območju LAS v objemu sonca

Datum: 15.07.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Ali ste vedeli?

Ustanova fundacija BiT Planota objavlja javni natečaj za izbor izvirnih zeliščnih daril oz. spominkov. Na natečaj se lahko prijavijo fizične in  pravne osebe z darili oz. spominki, ki še niso v prodaji doma ali v tujini. 

Izdelki bodo ocenjeni po naslednjih kriterijih:

  • Izdelek mora biti izviren ter vezan na naravno ali kulturno dediščino oz. geografsko podobo občin Brda, Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica ter Mestne občine Nova Gorica. 
  • Narejen mora biti iz zelišč ali drugih materialov rastlinskega izvora, ki so lahko kombinirani z drugimi materiali lokalnega izvora; najmanj 80 % sestavin, uporabljenih v izdelku, mora biti lokalnega izvora. 
  • Izdelek mora imeti lep estetski izgled ter uporabno funkcijo.
  • Mogoče ga je redno dobavljati. 
  • Vrednost izdelka: do 10 EUR.

Prehranski izdelki morajo biti primerni za uživanje ter skladni s prehranskimi standardi. Ocenjuje se tudi embalaža, ki mora biti primerna za recikliranje ali ponovno uporabo. Potrebno je oddati tri izdelke. 

Na javni natečaj se prijavite z izpolnjenim obrazcem »Prijava na javni natečaj«, ki ga prilagamo. Skupaj s prijavo mora prijavitelj oddati tudi tri vzorce izdelka. Za potencialne prijavitelje bomo izvedli informacijsko delavnico.  Prijavni obrazec 1.docxPrijavni obrazec 2.docx

Prijavitelji morajo svoje prijave vključno z darili oz. spominki oddati po pošti ali osebno dostaviti najkasneje do 6. septembra 2019 na naslov: Ustanova Fundacija BiT Planota, Grgarske Ravne 30, 5251 Grgar. Ocenjevalna komisija bo v roku 7 dni od zaključka natečaja izbrala najboljše 4 izdelke. Dodatne informacije: mag. Darijan Krpan, 05 307 4040, darijan.krpan@planota.si.

 

Natečaj je del projekta Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine, ki ga izvaja LAS v objemu sonca v sodelovanju s petimi lokalnimi akcijskijskimi skupinami v Sloveniji. Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).