Poziv klekljaricam za pridobitev pravice do označevanja čipk z označbo porekla blaga "Idrijska čipka"

Datum: 14.01.2020
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Ali ste vedeli?

Postopek ocenjevanja čipk, ki klekljaricam omogoča pridobitev pravice do označbe porekla blaga ''Idrijska čipka'', bo potekal v marcu 2020. Odbor za označbo porekla idrijske čipke vabi klekljarice, da čipke in vlogo za oddajo čipk v oceno predložijo do konca februarja 2020, osebno ali po pošti na naslov: Čipkarska šola Idrija, Prelovčeva 2, 5280 Idrija.

Ocenjevanje bo potekalo v skladu s pravili ocenjevanja, ki so objavljena v priročniku ''Idrijska čipka geografska označba''. V njem so objavljeni tudi vzorci, po katerih je potrebno sklekljati čipke, ki se predložijo v oceno.

Več informacij o postopku in vloga za oddajo čipk v oceno je dostopnih na spletni strani www.idrijskacipka.si/geografska-oznacba-certifikat, preko e-poštnega naslova metka@cipkarskasola.si ali tel. št. 05 37 34 572. Vlogo lahko dvignete tudi osebno na sedežu Čipkarske šole Idrija.