Natečaj »Evropejec sem«

Datum: 31.08.2021
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Ali ste vedeli?

Natečaj pod naslovom »Evropejec sem« poteka v okviru programa »Evropa za državljane«, sklop 2 »Demokratično delovanje in državljanska udeležba«.

Program Evropa za državljane za obdobje 2014-2020 je pomembno orodje, s katerim se želi doseči aktivnejšo vlogo 500 milijonov prebivalcev EU pri razvoju Unije. Skozi finančne sheme in aktivnosti, v katerih lahko sodelujejo državljani, program širi skupno zgodovino ter skupne vrednote EU in spodbuja vključevanje za razvoj EU, s spodbujanjem evropskega duha ter pripadnosti EU. Mestna občina Nova Gorica sodeluje v projektu s še štirimi projektnimi partnerji iz Bolgarije, Italije in Portugalske.

Projekt traja 24 mesecev.

 

SPLOŠNA PRAVILA SODELOVANJA

 • Mlajši od 18 let lahko sodelujejo na natečaju ob predhodni privolitvi staršev/skrbnikov.
 • Sodelujoči na natečaju zagotavlja, da ima avtorske pravice ter pravice do objave dela, s katerim sodeluje na natečaju, ter zagotavlja, da organizatorja natečaja razrešuje zahtevkov tretjih oseb glede uporabe dela za objavo materiala v navezavi z aktivnostmi Evropske komisije (EK).
 • Sodelujoči v natečaju EK podeljuje pravice za objavo materiala, ki se nanaša na aktivnost Evropske komisije.
 • Organizator natečaja si pridržuje pravico, da ne dovoli sodelovanja v natečaju avtorjem, ki s svojim delom ne ustrezajo tematiki natečaja oziroma so s svojim delom v nasprotju z moralnimi normami.

OCENJEVANJE & NAGRADE

 • Vsak projektni partner organizira interno ocenjevanje. Tri najbolje ocenjena dela iz vsake kategorije se bodo uvrstila na ocenjevanje na mednarodnem nivoju. Dela morajo biti prevedena v angleški jezik.
 • Mednarodno ocenjevanje – bo izvedeno na četrtem srečanju partnerjev projekta z naslovom “Evropejec sem”, ki bo v Novi Gorici, predvidoma oktobra 2021.

PISNI IZDELEK (ESEJ, POEZIJA, PROZA)

Tri starostne kategorije:

 • 7-13 let;
 • 14-20 let;
 • 21-29 let.

Trije najboljši pisni izdelki bodo prevedeni v angleščino.

 • Esej do 300 besed.
 • Poezija do 1 stran / 1800 znakov s presledki.
 • Proza do 5 strani/ 1 stran vsebuje 1800 znakov s presledki.
 • Pisna dela morajo vsebovati vsaj 4 ključne besede od 6: Evropa, prihodnost, evropski, duh, pripadati, verjeti.
 • Kriteriji ocenjevanja žirije: Upoštevanje zahtev, vezanih na nalogo (dolžina, ključne besede); kreativnost in izvirnost eseja; jasnost sporočila; izdelano mnenje.

RISBA

Natečaj poteka v treh starostnih kategorijah

 • 7-13 let
 • 14-20 let
 • 21-29 let.
 • Velikost risbe naj bo vsaj 30/40 cm ter največ 49/70 cm.
 • Brez omejitev pri materialih.

Kriteriji ocenjevanja

 • Kreativnost in izvirnost risbe.
 • Jasnost sporočila.

FOTOGRAFIJA

Natečaj bo potekal v dveh starostnih kategorijah: 

 • 14-20 let
 • 21-29 let.

Zahteve za fotografije:

Velikosti vsaj 800KB, vendar ne več kot 5MB. Format JPEG, TIFF; barvni model RGB. Udeleženci natečaja morajo zagotoviti resolucijo fotografije, ki bo primerna za tisk materiala za razstave oziroma informacijskega materiala.

Kriteriji ocenjevanja

 • Kreativnost in izvirnost fotografije.
 • Jasnost sporočila.

VIDEO POSNETEK

Natečaj poteka v dveh starostnih kategorijah: 

 • 14-20 let,
 • 21-29 let.

Zahteve: video ne sme biti krajši od 60 in ne daljši od 180 sekund.

Video mora biti izdelan v programu Software MovieMaker. Če jezik v videu ni angleščina, mora izdelovalec uporabiti podnapise v angleščini.

Kriteriji ocenjevanja žirije

 • Kreativnost in izvirnost posnetka.
 • Jasnost sporočila.

Povezava za prijavo:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZt0oK8Hllqzz6rQk7e1yaEF3HAXgcFdOrJZ3PRvyZueT7-g/viewform?usp=sf_link

Zaključek natečaja: 31. avgust 2021