Razpis za izbor upravičencev za postavitev učnih čebelnjakov za delovanje čebelarskih krožkov

Datum: 24.01.2022
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Ali ste vedeli?

Čebelarska zveza Slovenije in PRVA (www.prva.si) vabita čebelarska društva, pri katerih delujejo čebelarski krožki, da v skladu z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo oddajo vlogo za izbor štirih upravičencev za dobavo in postavitev tipiziranega učnega čebelnjaka, čebeljih panjev in čebeljih družin. 

Namen javnega razpisa je pospeševanje izobraževanja in usposabljanja mladih čebelarjev s poudarkom v čebelarskih krožkih in nudenje materialnih pogojev za delovanje čebelarskih krožkov.

Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Čebelarska zveza Slovenije, Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica ali vložiti v tajništvu Čebelarska zveza Slovenije, Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica do najpozneje 24. januarja 2022 do 9. ure

Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti, opremljeni s podatki vlagatelja in označena z oznako javnega razpisa: Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: Izbor čebelarskega društva – v katerem deluje čebelarski krožek .
 

Razpisna dokumentacija