Glasujem


GLASOVANJE o participativnem proračunu bo potekalo v nedeljo, 19. novembra 2017,
med 8. in 12. uro ter med 15. in 19. uro
na sedežih krajevnih skupnosti.

Izvedeno bo tudi PREDČASNO GLASOVANJE  v sredo, 15. novembra 2017, med 9. in 17. uro
v Zeleni dvorani v 1. nadstropju novogoriške mestne hiše
(Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica).

Glasovanja se lahko udeleži vsak prebivalec ali prebivalka s stalnim ali z začasnim bivališčem v Mestni občini Nova Gorica, ki je dopolnil/-a 15 let. Za glasovanje je potreben osebni dokument. Za potrebe glasovanja se bo vzpostavila evidenca udeležencev. Vsak lahko glasuje samo v svojem imenu.

Glasuje se lahko za največ tri projektne predloge, ki jim bo glasovalec podelil 3, 2 ali 1 točko. Iz proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 bo financirana izvedba tistih projektov, ki bodo na glasovanju na posameznem območju prejeli največ točk in njihova skupna vrednost ne bo presegala razpisanih sredstev.

Projektni predlogi, ki so se uvrstili na glasovanje, po območjih: