Območje 1: Nova Gorica, Rožna Dolina, Solkan, Kromberk - Loke

ZGIBANKA Projektni predlogi za območje 1.pdf

 

Številka: 1
Naslov projektnega predloga: Dostop za invalide v telovadnici Partizan v Novi Gorici
Opis: Predlaga se ureditev klančine do notranjih prostorov (sejna soba, stranišča) telovadnice Partizan v Novi Gorici.
Ocenjena vrednost: 1.000 €

Številka: 2
Naslov projektnega predloga: Ureditev zelenih površin ter prostora za druženje v soseski Ulice bratov Hvalič v Kromberk
Opis: Predlaga se ureditev zelenih površin ter postavitev klopi in igral v soseski Ulice bratov Hvalič v Kromberku. Predlaga se tudi ureditev obračališč in parkirnih prostorov za obiskovalce.
Ocenjena vrednost: 20.000 €

Številka: 3
Naslov projektnega predloga: Asfaltacija poti v Lokah ob hišni številki 33 A
Opis: Predlaga se asfaltacija makadamske vaške ceste v Lokah ob hišni številki 33 A, ki je trenutno v slabem stanju in se ob večjih padavinah dodatno poškoduje ter predstavlja nevarnost za njene uporabnike (krajani, šolski kombi, kolesarji).
Ocenjena vrednost: 15.000 €

Številka: 4
Naslov projektnega predloga: Popravilo dela ceste v zaselku Mandrija
Opis: Predlaga se popravilo dotrajanega dela asfaltne ceste v zaselku Mandrija, in sicer od Gostilne Mandrija do komunalnih zabojnikov.
Ocenjena vrednost: 20.000 €

Številka: 5
Naslov projektnega predloga: Ureditev asfaltne ploščadi v soseski Ulice Gradnikove brigade v Novi Gorici
Opis: Predlaga se ureditev asfaltne ploščadi ob Ulici Gradnikove brigade 39 in 41, in sicer odstranitev asfalta ter zatravitev območja. Ureditev bi pripomogla k lepšemu izgledu soseske, druženju in izboljšanju počutja prebivalcev.
Ocenjena vrednost: 20.000 €

Številka: 6
Naslov projektnega predloga: Ureditev dela Ulice Gradnikove brigade v Novi Gorici
Opis: Predlaga se ureditev zelenice pri stolpnicah št. 47, 49 in 51, zamenjavo luči in popravilo tlaka pri stolpnici št. 49 ter popravilo pokrova kanalizacije v podhodu TUŠ-a pri stolpnici št. 49.
Ocenjena vrednost: 10.094 €

Številka: 7
Naslov projektnega predloga: Zadihajmo v Borovem gozdičku v Novi Gorici
Opis: Za obogatitev vsebin mestnega parka v Borovem gozdičku se predlaga urejen kotiček za sprostitev. Pod krošnjami borovcev pri otroških igralih bi postavili 8 ležalnikov oz. počivalnikov, namenjenih branju, sproščanju in počitku tako prebivalcev kot obiskovalcev Nove Gorice. Prav tako se predlaga zamenjava 9 dotrajanih klopi v parku.
Ocenjena vrednost: 17.019 €

Številka: 8
Naslov projektnega predloga: Ploščad in informacijske table ob nekdanji mrliški vežici v Rožni Dolini
Opis: Ob nekdanji mrliški vežici pri judovskem pokopališču v Rožni Dolini se predlaga ureditev ploščadi z informacijskimi tablami, poleg bi postavili tudi klopi, smetnjake in razsvetljavo. Predlog je del urbanistično-arhitekturne zasnove ureditve javnih površin kraja.
Ocenjena vrednost: 20.000 €

Številka: 9
Naslov projektnega predloga: Fitnes na prostem v Panovcu
Opis: Predlaga se ureditev zunanjega fitnesa na vstopni točki v Panovec (ob rezervarju pri tunelu Panovec), in sicer postavitev zunanjih vadbenih naprav, primernih za vse generacije.
Ocenjena vrednost: 20.000 €

Številka: 10
Naslov projktnega predloga:  Osvetlitev nogometnega igrišča pri Osnovni šoli Solkan
Opis: Predlaga se osvetlitev nogometnega igrišča ob Osnovni šoli Solkan, da bi ga lahko uporabljali učenci in krajani tudi v poznejših urah.
Ocenjena vrednost: 12.000 €

Številka: 11
Naslov projektnega predloga: Ureditev bajerja v Borovem gozdičku v Novi Gorici
Opis: Predlaga se ureditev bajerja v Borovem gozdičku z uporabo tehnologije efektivnih mikroorganizmov. Ureditev bi obsegala tudi omejitev razraslega rastlinja ter odstranitev odmrlih dreves, ureditev brežin bajerja, pregled, popis in omejitev ribje in druge tujerodne vodne populacije.
Ocenjena vrednost: 20.000 €

Številka: 12
Naslov projektnega predloga: Postavitev klopi v soseski Ulice Gradnikove brigade v Novi Gorici
Opis: Predlaga se postavavitev klopi pred poslovnostanovanjskimi objekti na Ulici Gradnikove brigade št. 57, 59 in 61.
Ocenjena vrednost: 2.400 €

Številka: 13
Naslov projektnega predloga: Ureditev pešpoti od Kidričeve ulice do Dijaškega doma Nova Gorica
Opis: Predlaga se ureditev pešpoti od Kidričeve ulice do osnovnih šol in dijaškega doma, saj se na poti in ploščadi v primeru večjih padavin zadržuje voda in je težko prehodno. Izvedla bi se ureditev odvodnjavanja meteornih voda, postavitev dodatne urbane opreme (klopi, smetnjaki ipd.).
Ocenjena vrednost: 12.200 €

Številka: 14
Naslov projektnega predloga: Zeleni kulturni oglasi – oglaševalski prostor za nevladne kulturne subjekte
Opis: Predlaga se postavitev panojev z digitalnim video zaslonom, na katerem se bodo menjala digitalna oglasna sporočila kulturne ponudbe nevladnih subjektov v mestni občini. Na ta način se prispeva tudi k zmanjšanju tiskovin in rabi papirja.
Ocenjena vrednost: 17.390 €

Številka: 15
Naslov projektnega predloga: Od odpadka do finančnega dodatka
Opis: Predlaga se pilotni projekt preoblikovanja fizičnega izgleda in podajanje izobraževalne vsebine na izbranem ekološkem otoku. Ekološki otok tako ne bi več imel funkcije skrivanja in požiranja odpadkov, temveč bi imel vlogo izobraževanja.
Ocenjena vrednost: 10.000 €

Številka: 16
Naslov projektnega predloga: Pasji park v Novi Gorici
Opis: Predlaga se ureditev pasjega parka, in sicer ograditev travnika ter postavitev igral za pse, klopi, pipo s tekočo vodo in smetnjake.
Ocenjena vrednost: 5.600 €

Številka: 17
Naslov projektnega predloga: Ureditev kolesarske steze med krožiščema v Rožni Dolini
Opis: Pri izvozu kolesarske steze kraka Šempeter–Rožna Dolina se kolesar vključi na cesto tik ob krožišču. Predlaga se ureditev kolesarske steze med krožiščema (pri stavbi Kompas Shopa).
Ocenjena vrednost: 9.750 €

Številka: 18
Naslov projektnega predloga: Nova Gorica botanično mesto
Opis: Predlaga se vzpostavitev tematske poti na Erjavčevi ulici v Novi Gorici, ki bi se začela ob Frnaži z
uvodnimi informacijskimi tablami in nadaljevala vzdolž ulice v smeri Gorice. Poleg tabel bi izdali tudi zgibanko, v katerih bi bile obširnejše informacije o izbranih drevesih.
Ocenjena vrednost: 7.180 €

Številka: 19
Naslov projektnega predloga: Osenčenje makadamskih parkirišč v soseski Ulice Gradnikove brigade v Novi Gorici
Opis: Predlaga se zasaditev 133 dreves na makadamskih parkiriščih ob Ulici Gradnikove brigade v Novi Gorici. Tako bi bilo več sence, počutje krajanov in obiskovalcev mesta pa prijetnejše.
Ocenjena vrednost: 19.950 €

Številka: 20
Naslov projektnega predloga: Doživljajsko igrišče v soseski Ulice Gradnikove brigade v Novi Gorici
Opis: Predlaga se ureditev doživljajskega igrišča v soseski Ulice Gradnikove brigade. Območje se ogradi z leseno ogrado, gre za igrišče brez klasičnih igral, kjer ob strokovnem vodstvu in varstvu otroci sami izdelujejo igrala in s tem pomembno prispevajo k dvigu svoje ustvarjalnosti in kvalitete življenja v prostoru.
Ocenjena vrednost: 5.700 €

Številka: 21
Naslov projektnega predloga: Javna razsvetljava v Lokah
Opis: Predlaga se postavitev javne razsvetljave v naslju Loke na mestih, kjer manjka. Tako bi bili za pešce in kolesarje hoja in vožnja po cesti brez pločnika varnejši.
Ocenjena vrednost: 15.000 €

Številka: 22
Naslov projektnega predloga: Obnova športnega in otroškega igrišča na Pristavi
Opis: Športno in otroško igrišče na Pristavi sta dotrajani, zato se predlaga preplastitev tal, zamenjava košev in golov ter osvetlitev športnega igrišča ter celovita prenova igral na otroškem igrišču.
Ocenjena vrednost: 16.000 €

Številka: 23
Naslov projektnega predloga: Postavitev razsvetljave ob igrišču in carinarnici na Pristavi
Opis: Predlaga se postavitev razsvetljave od križišča glavne in stranske ceste do kolesarkse steze, in sicer ob igrišču in carinarnici. Tako bo pot za kolesarje in pešce do kolesarske steze varnejša.
Ocenjena vrednost: 2.500 €

Številka: 24
Naslov projektnega predloga: Ureditev otroškega igrišča v Ulici Marija Kogoja v Novi Gorici
Opis: Predlaga se ureditev že obstoječega otroškega igrišča v Ulici Marija Kogoja v Novi Gorici, in sicer odstranitev peskovnika, postavitev tobogana in igral ter zamenjavo smetnjaka.
Ocenjena vrednost: 3.300 €

Številka: 25
Naslov projektnega predloga: Omejitev hitrosti v Ulici Marija Kogoja v Novi Gorici
Opis: Predlaga se omejitev hitrosti ter postavitev cestnih grbin v Ulici Marija Kogoja v Novi Gorici. Zaradi parkiranih avtomobilov na ulici ter bližine otroškega igrišča bi z umiritvijo prometa povečali varnost udeležencev v prometu.
Ocenjena vrednost: 2.850 €

Številka: 26
Naslov projektnega predloga: Umiritev prometa in ureditev prometnega režima med Kromberkom in Žabjim krajem
Opis: Predlaga se umiritev prometa z namestitvijo cestnih grbin na odsekih Ulice Vinka Vodopivca ter ureditev prometnega režima na območju med Kromberkom in Žabjim krajem.
Ocenjena vrednost: 10.500 €

Številka: 27
Naslov projektnega predloga: Piknik prostor na Kolodvorski poti v Novi Gorici
Opis: V mestu primanjkuje prostorov za druženje prebivalcev. Na travniku vzdolž Kolodvorske poti od
železniške postaje proti Solkanu se predlaga ureditev piknik prostora, in sicer postavitev 3 zidanih žarov, 3 kompletov miz in klopi ter otroška igrala.
Ocenjena vrednost: 19.642 €

Številka: 28
Naslov projektnega predloga: Nakup gimnastičnega orodja za telovadnico Podružnične osnovne šole Ledine
Opis: V športni dvorani Podrižnične osnovne šole Ledine se izvajajo treningi ženske športne gimnastike. Predlaga se vgradnja sidrišča za dvovišinsko bradljo in nakup gimnastičnega orodja (dvovišinska bradlja, visoka gred, odskočna deska, napihljiva akrobatske zteze, gimnastični tepihi).
Ocenjena vrednost: 18.000 €

Številka: 29
Naslov projektnega predloga: Zgodovinska pešpot po Novi Gorici
Opis: Predlaga se postavitev 7 informacijskih tabel, ki bi skupaj tvorile dveurno zgodovinsko pešpot po Novi Gorici. Sedem tabel za 70 let mesta, ki ima sicer kratko zgodovino, a zelo zanimivo in manj poznano.
Ocenjena vrednost: 12.700 €

Številka: 30
Naslov projektnega predloga: Ureditev južne vstopne točke v staro jedro Solkana
Opis: Predlaga se ureditev južne vstopne točke v staro jedro Solkana “Pr’ sveti Ani”, ki bi izboljšala izgled lokacije in zagotovila točke, primerne za druženje in srečevanje prebivalcev ter počitek obiskovalcev kraja.
Ocenjena vrednost: 9.700 €

Številka: 31
Naslov projektnega predloga: Razširitev obstoječega travnatega nogometnega igrišča ob Kornu v Novi Gorici
Opis: Predlaga se razširitev travnatega nogometnega igrišča ob Kornu, saj v Novi Gorici primanjkuje zunanjih površin za nogomet. Z izvedbo predloga bi se orientacija igrišča spremenila v S-J in tako bi dobili dve nogometni igrišči.
Ocenjena vrednost: 18.855 €

Številka: 32
Naslov projektnega predloga: Postavitev uličnih tabel s hišnimi številkami ter smetnjakov za pasje iztrebke v soseski Ulice bratov Hvalič v Kromberku
Opis: Predlaga se postavitev uličnih tabel s hišnimi številkami na začetku ulic v soseski Ulice bratov Hvalič v Kromberku, ki je močno razmrežena. Poleg tega se predlaga postavitev 3 smetnjakov za pasje iztrebke.
Ocenjena vrednost: 2.100 €

Številka: 33
Naslov projektnega predloga: Preplastitev talne površine na otroškem igrišču v Rožni Dolini
Opis: Na otroškem igrišču v športnem parku v Rožni Dolini (ob krožišču) se predlaga zamenjava sedanje podlage (prodnik) z umetno maso, ki je za uporabnike igral varnejša.
Ocenjena vrednost: 7.000 €