Območje 2: Trnovo, Ravnica, Grgar, Grgarske Ravne - Bate

ZGIBANKA Projektni predlogi za ombočje 2.pdf

 

Številka: 1
Naslov projektnega predloga: Avtobusno postajališče v Ravnici
Opis: Predlaga se ureditev avtobusnega postajališča in postavitev nadstreška v središču vasi Ravnica.
Ocenjena vrednost: 9.790 €

Številka: 2
Naslov projektnega predloga: Postavitev klopi na pokopališču v Ravnici
Opis: Predlaga se postavitev klopi na pokopališču v Ravnici.
Ocenjena vrednost: 2.400 €

Številka: 3
Naslov projektnega predloga: Fitnes na prostem na Trnovem pri Gorici
Opis: Predlaga se postavitev trenažerjev za fitnes na prostem, in sicer na vzhodni strani sedanjega športnega igrišča. Naprave bi bile prosto dostopne in primerne za vsakogar.
Ocenjena vrednost: 20.000 €

Številka: 4
Naslov projektnega predloga: Ureditev športnega igrišča na Trnovem pri Gorici
Opis: Predlaga se ureditev športnega igrišča na Trnovem pri Gorici, in sicer postavitev varovalne mreže okrog celotnega igrišča, nakup in postavitev golov in košev, mize za namizni tenis na prostem.
Ocenjena vrednost: 12.400 €

Številka: 5
Naslov projektnega predloga: Postavitev spomenika veteranom vojne za Slovenijo v Grgarju
Opis: Spomenik v obliki tetraedra, ki bi ga prispevalo Društvo veteranov vojne za Slovenijo, bi postavili ob drevoredu pri Kulturnem domu Grgar.
Ocenjena vrednost: 1.600 €

Številka: 6
Naslov projektnega predloga: Kraška korita – identiteta vasi Grgar
Opis: V Grgarju so korita, ki predstavljajo kulturno dediščino kraja. Predlaga se obnovitev 6 javnih kraških korit v vasi, in sicer bi se pri obnovi držali starih proporcev, poškodovana korita bi obnovili, uničena pa zamenjali z novimi, namestili bi pipe in okrog postavili soški kamen.
Ocenjena vrednost: 6.450 €

Številka: 7
Naslov projektnega predloga: Ureditev vodnega zajetja in korit v Grgarskih Ravnah
Opis: Predlaga se ureditev vodnega zajetja nad vasjo Grgarske Ravne, zgrajenega v času I. svetovne vojne, ter korit, ki so služila za napajanje živine in pranje perila. Prav tako se predlaga ureditev travnika v večnamenski prostor.
Ocenjena vrednost: 17.902 €

Številka: 8
Naslov projektnega predloga: Kolesarski "pump track" poligon na Trnovem pri Gorici
Opis: Predlaga se izgradnjo poligona z grbinami, dolinami in naklonskimi zavoji, in sicer na travniku na zahodni strani večnamenskega športnega igrišča na Trnovem pri Gorici. Poligon bi ponujal poleg športnega udejstvovanja tudi mesto druženja, arhitekturno zanimivost kraja, ob organiziranju tekmovanj pa tudi mednarodno prepoznavnost kraja.
Ocenjena vrednost: 7.600 €

Številka: 9
Naslov projektnega predloga: Prostor za druženje v zaselku Podgozd
Opis: Predlaga se ureditev prostora za druženje in zamenjavo dotrajanih otroških igral v zaselku Podgozd.
Ocenjena vrednost: 4.500 €

Številka: 10
Naslov projektnega predloga: Balinišče v Ravnici
Opis: Predlaga se izgradnjo balinišča v središču Ravnice ob cerkvi, ki bi pripomoglo h kvalitetnejšemu družabnemu življenju krajanov.
Ocenjena vrednost: 6.585 €

Številka: 11
Naslov projektnega predloga: Turistični avtobus na relaciji Lokve-Trnovo-Ravnica-Nova Gorica
Opis: Predlaga se uvedba turističnega avtobusa oz. kombija (HopOn HopOff) na relaciji Lokve-Trnovo-Ravnica-Nova Gorica, ki bi imel tudi stojalo ali prikolico za kolesa.
Ocenjena vrednost: 7.700 €

Številka: 12
Naslov projektnega predloga: Avtobusno postajališče v Grgarju
Opis: Predlaga se postavitev dveh avtobusnih postajališč v Grgarju ter potnikom prijazne infrastrukture, s katerimi bi povečali varnost in zaščito najranljivejših udeležencev v prometu (otroci, starejši).
Ocenjena vrednost: 20.000 €