Območje 3: Banjšice, Čepovan, Lokovec, Lokve - Lazna

ZGIBANKA Projektni predlogi za območe 3.pdf

 

Številka: 1
Naslov projektnega predloga: Etnološki pomnik smolarjenju v Lokovcu
Opis: Predlaga se postavitev etnološkega pomnika smolarjenju. V središču Lokovca bi postavili že posekana borova debla s sledmi smolarjenja, ki so ustvarile formo vivo. Debla bi bila vpeta v kovano ogrodje, ki prav tako predstavlja dediščino kraja in bi bila del muzejske zbirke na prostem.
Ocenjena vrednost: 6.940 €

Številka: 2
Naslov projektnega predloga: Počivališče ter informacijska točka za kolesarje ob večnamenskem objektu v Lokovcu
Opis: Predlaga se ureditev počivališča za kolesarje in druge obiskovalce (miza s klopmi in nadstrešek) ter namestitev informacijske table poleg večnamenskega objekta v zgornjem Lokovcu. Na lokalni cesti v neposredni bližini stavbe bi postavili tudi obveščevalne table.
Ocenjena vrednost: 19.200 €

Številka: 3
Naslov projektnega predloga: Obnovitev avtobusne čakalnice v Lokovcu
Opis: Predlaga se obnovitev avtobusne čakalnice v Lokovcu, in sicer zamenjavo oken in vhodnih vrat, klopi v notranjosti in pred čakalnico ter strešne kritine, beljenje notranjosti ter postavitev novih talnih ploščic.
Ocenjena vrednost: 9.600 €

Številka: 4
Naslov projektnega predloga: Družabni prostori z otroškimi igrali v zaselkih Banjšice in Lohke
Opis: Predlaga se ureditev družabnih prostorov z otroškimi igrali, klopmi in mizami ter žarom v zaselkih Banjšice pri trgovini in Lohke, s katerimi bi obogatili družabno življenje vaščanov in obiskovalcev.
Ocenjena vrednost: 19.032 €

Številka: 5
Naslov projektnega predloga: Preplastitev dela lokalne ceste Bate-Banjšice
Opis: Predlaga se preplastitev dela lokalne ceste med Batami in Banjšicami, ki je v zelo slabem stanju. Cesta bi postala varnejša tako za prebivalce Trnovsko-Banjške planote kot tudi za številne obiskovalce.
Ocenjena vrednost: 20.000 €

Številka: 6
Naslov projektnega predloga: Ureditev vaškega jedra v kraju Lokve
Opis: Predlaga se ureditev vaškega jedra v kraju Lokve, kjer je nekoč bila bencinska črpalka, in sicer odstranitev podzemnih rezervoarjev, asfaltiranje in ureditev robnikov ter postavitev cvetličnih korit in uličnih svetilk. Dela predstavljajo začetek urejanja vaškega jedra, ki bo nekoč postal stičišče dogajanja za krajane in obiskovalce.
Ocenjena vrednost: 19.000 €

Številka: 7
Naslov projektnega predloga: Ureditev ekološkega otoka v Srednjem Lokovcu
Opis: Predlaga se ureditev ekološkega otoka v Srednjem Lokovcu (nasproti tovarne Varmont d.o.o.), in sicer bi postavili lesene ograje okrog ombočja z zabojniki, ki bi izboljšala izgled območja ob vstopu v kraj.
Ocenjena vrednost: 5.360 €

Številka: 8
Naslov projektnega predloga: Postavitev največjih grabelj in kose na Banjšice
Opis: Predlaga se izdelava in postavitev največjih grabelj in kose z vpisom v Guinessovo knjigo rekordov, ki bi kot turistična zanimivost privabila na Banjšice več obiskovalcev ter turistično obogatilo kraj. V projekt bi vključili lokalne obrtnike, mizarje in kovače.
Ocenjena vrednost: 12.322 €