Območje 4: Branik, Dornberk, Gradišče, Prvačina

ZGIBANKA Projektni predlogi za območje 4.pdf

 

Številka: 1
Naslov projektnega predloga: Turistične zgodovinskoinformativne table
Opis: Predlaga se postavitev 5 turističnih zgodovinsko-informativnih tabel v Braniku, in sicer na zeleni površini med parkiriškem in avtobusno postajo v središču kraja. Table o zgodovini in turistični ponudbi kraja in okolice bi pripomogle k večji prepoznavnosti in boljšemu obisku.
Ocenjena vrednost: 10.200 €

Številka: 2
Naslov projektnega predloga: Sanacija odseka pešpoti na grad Rihemberk
Opis: Na pešpoti skozi zaselek Tabor proti gradu Rihemberk je odsek poti na cerkvijo sv. Antona v Taboru zaradi tlakovanja s kamni v slabem vremenu nevaren. Predlaga se preureditev poti na tej kratki strmini, da bo varnejša v vseh vremenskih pogojih.
Ocenjena vrednost: 14.000 €

Številka: 3
Naslov projektnega predloga: Ureditev spominskega parka v Prvačini
Opis: Predlaga se ureditev obstoječega spominskega parka v Prvačini, in sicer posaditev nove žive meje, ureditev tlakovcev okrog spomenikov, preplastitev tal pod igrali, namestitev klopi, miz, smetnjakov in zamenjava drogov za dvig zastave z enim samim kovinskim drogom.
Ocenjena vrednost: 11.948 €

Številka: 4
Naslov projektnega predloga: Zaščita proti golobom na Sokolskem domu v Prvačini
Opis: Predlaga se namestitev iglic in mreže na robove žlebov in slepih oken na zahodnem in vzhodnem delu dvorane Sokolskega doma v Prvačini, tako bi preprečili zbiranje golobov na omenjenih delih stavbe.
Ocenjena vrednost: 3.611 €

Številka: 5
Naslov projektnega predloga: Pot aleksandrink
Opis: Predlaga se ureditev kolesarske in pešpoti Dornberk-Prvačina-Gradišče-Dornberk-Zalošče-Saksid-Branik-Pedrovo-Tabor- Dornberk. Pot bi v celoti potekala po poljskih poteh ali državni cesti in kolikor mogoče po manj prometnih cestah. Postavili bi tudi 4 informacijske table in manjše usmerjevalne table ter pripravili zbiganko.
Ocenjena vrednost: 9.000 €

Številka: 6
Naslov projektnega predloga: Večnamenski prostor za druženje med zaselkoma Sv. Katarina in Vrh
Opis: Na območju nekdanjega kala med zaselkoma Sv. Katarina in Vrh se predlaga ureditev prostora za druženje, in sicer travnato površino s tlakovanim stičiščem za druženje, na katerem bodo klopi, mizi, razsvetljava, smetnjak in stojalo za kolesa.
Ocenjena vrednost: 5.990 €

Številka: 7
Naslov projektnega predloga: Športno rekreacijski in medgeneracijski park "Na hribu" na Gradišču
Opis: V športno rekreacijskem parku na Gradišču se predlaga postavitev asfaltne površine in zgraditev manjših bankin ob samem igrišču. Očistilo bi se okolico in uredilo prostor za druženje za igriščem.
Ocenjena vrednost: 20.000 €

Številka: 8
Naslov projektnega predloga: Obnova freske na zvoniku v Taboru
Opis: V središču vasi je trg z zvonikom, ki je tudi simbol Tabora in skupaj s trgom v poletnih mesecih prizorišče kulturnih dogodkov. Sedanja poslikava zvonika je razpadla, zato se predlaga obnovitev freske, ki bi jo izvedel avtor prvotne poslikave.
Ocenjena vrednost: 6.313 €

Številka: 9
Naslov projektnega predloga: Obnova prostorov v Sokolskem domu v Prvačini
Opis: Predlaga se sanacija nekdanjih garderob, arhiva in sanitarij ter preureditev enega prostora v spominsko sobo, namenjeno 260-letni tradiciji orkestra Pihalnega društva France Bevk.
Ocenjena vrednost: 14.400 €

Številka: 10
Naslov projektnega predloga: Ureditev vrta na gradu Rihemberk
Opis: Na gradu Rihemberk se predlaga ureditev vrta kot samostanski oz. klastrski vrt. Tako bi se izboljšala estetska ureditev gradu in grad bi postal zanimivejši za obiskovalce.
Ocenjena vrednost: 19.000 €

Številka: 11
Naslov projektnega predloga: Table z ledinskimi imeni v naseljih KS Branik
Opis: Predlaga se postavitev tabel z ledinskimi imeni v petih naseljih Krajevne skupnosti Branik.
Ocenjena vrednost: 6.500 €

Številka: 12
Naslov projektnega predloga: Ureditev vaškega vodnjaka in lokve na Pedrovem
Opis: Predlaga se obnova skupne vaške štirne v središču Pedrovega ter lokve na koncu vasi. Z obnovo vodnih zbiralnikov bi se izboljšala oskrba vasi z vodo ter ohranila kulturna dediščina, v primeru lokve pa tudi življenjski prostor številnim ogroženim živalskim vrstam.
Ocenjena vrednost: 16.566 €