Območje 5: Ozeljan, Šempas, Osek - Vitovlje

ZGIBANKA Projektni predlogi za območje 5.pdf

 

Številka: 1
Naslov projektnega predloga: Ureditev udrte ceste ter popravilo javne razsvetljave v Lepenjah
Opis: Predlaga se ureditev udrte ceste ter popravilo javne razsvetljave v zaselku Lepenje.
Ocenjena vrednost: 1.880 €

Številka: 2
Naslov projektnega predloga: Videoprojektor in projekcijsko platno
Opis: Predlaga se nakup sodobnega videoprojektorja z možnostjo prikaza 4K Ultra HD ločljivosti, samostoječega projekcijskega platna velikosti 244 x 244 cm, stropnega nosilca za projektor ter ustrezne kable in adapterje, ki bi jih uporabljali v KS Osek-Vitovlje ter izposojali na reverz prirediteljem dogodkov.
Ocenjena vrednost: 4.400 €

Številka: 3
Naslov projektnega predloga: Postavitev montažnih cestnih grbin v Ozeljanu
Opis: Predlaga se postavitev montažnih cestnih grbin na odseku lokalne ceste v vasi Ozeljan v zaselku Otava za umiritev prometa in večjo varnost udeležencev v cestnem prometu.
Ocenjena vrednost: 2.000 €

Številka: 4
Naslov projektnega predloga: Najem dveh kemičnih WC kabin za prireditveni prostor v Vitovljah
Opis: V Vitovljah je urejen prireditveni prostor, ki je tudi izhodiščna točka za pohodnike in kolesarje. Da bi bil prostor dodatno urejen in čist, se predlaga najem 2 kemičnih WC kabin za obdobje enega leta.
Ocenjena vrednost: 1.200 €

Številka: 5
Naslov projektnega predloga: Fitnes na prostem ob Stari šoli v Šempasu
Opis: Predlaga se postavitev trenažerjev za fitnes na prostem ob Stari šoli v Šempasu, ki bi prispevali k ohranjanju zdravja občanov.
Ocenjena vrednost: 20.000 €

Številka: 6
Naslov projektnega predloga: Pešpot od mlina do dvorca v Ozeljanu
Opis: Predlaga se ureditev obstoječe sprehajalne poti, ki je trenutno neurejena in mestoma strma ter slabo prehodna. Prebivalcem in obiskovalcem kraja bi omogočili lažji dostop do središča naselja ter povečali uporabo parkirnih mest zunaj ožjega centra kraja.
Ocenjena vrednost: 15.700 €

Številka: 7
Naslov projektnega predloga: Mobilni oglasni pano
Opis: Predlaga se nabava mobilnega oglasnega panoja v kovinski konstrukciji in velikosti 5 x 3 m za informiranje občanov o prireditvah in družabnih dogodkih.
Ocenjena vrednost: 3.000 €

Številka: 8
Naslov projektnega predloga: Obnova javne pipe ob cerkvi sv. Silvestra v Šempasu
Opis: Javna pipa oz. vodnjak na trgu pri cerkvi sv. Silvestra je zadnji obstoječi vodnjak javnega vodovoda v Šempasu iz časa Avstro-Ogrske. Predlaga se obnova vodnjaka, priklop na javni vodovod in izpust vode v obstoječo kanalizacijo.
Ocenjena vrednost: 3.970 €

Številka: 9
Naslov projektnega predloga: Ureditev parka pri nogometnem igrišču v Šempasu
Opis: Predlaga se ureditev parka ob nogometnem igrišču v Šempasu, in sicer ureditev prostora pod lipami in vklop v že obstoječo infrastrukturo. Postavili bi klopi, mize, smetnjake in pitnik.
Ocenjena vrednost: 17.039 €

Številka: 10
Naslov projektnega predloga: Ureditev makadamske ceste iz zaselka Vitovlje do cerkve Marije Vnebovzete na Vitovljah
Opis: Predlaga se ureditev in razširitev makadamske ceste iz zaselka Vitovlje do cerkve Marije Vnebovzete na Vitovljah v dolžini 1420 m, tako bi izboljšali dostop prebivalcem in lastnikom parcel, pohodnikom, kolesarjem in gasilcem.
Ocenjena vrednost: 19.176 €

Številka: 11
Naslov projektnega predloga: Otroška igrišča v Oseku in Vitovljah
Opis: Predlaga se ureditev otroškega igrišča tako na večnamenskem prostoru v Oseku kot na prireditvenem prostoru v Vitovljah.
Ocenjena vrednost: 7.900 €