Participativni proračun

 

KAJ JE PARTICIPATIVNI PRORAČUN

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri odločanju o njegovi porabi sodelujete prebivalke in prebivalci občine, ki sami določite, katere investicije so v skupnosti najnujnejše in kako želite prispevati k izboljšanju kakovosti življenja v naši občini.

PREDNOSTI PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA

Vsaka prebivalka in vsak prebivalec občine ima priložnost ne le sodelovati pri odločanju o tem, kateri projekti se bodo v ožji lokalni skupnosti, v kateri živi, izvajali, temveč lahko tudi sam predlaga projekte, ki bodo izboljševali življenjsko okolje.

KOLIKO SREDSTEV BO NA VOLJO

V proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 je za participativni proračun namenjenih 250.000,00 eur. Sredstva iz participativnega proračuna so razdeljena med posamezna območja na podlagi razpršenosti prebivalstva, števila zaselkov na območju ter oddaljenosti območja od središča mesta.

 

01_MONG_slicice-1-obmocja

 

OD PREDLOGA DO IZVEDBE

01_MONG_slicice-2-od-predloga