Območje 1: Nova Gorica, Rožna Dolina, Solkan, Kromberk - Loke

Na območju Nove Gorice, Rožne Doline, Solkana in Kromberka - Loke je bilo oddanih 1.098 glasovnic.

 

Številka: 1
Naslov projektnega predloga: Dostop za invalide v telovadnici Partizan v Novi Gorici
Ocenjena vrednost: 1.000 €
Št. prejetih točk: 181

Številka: 2
Naslov projektnega predloga: Ureditev zelenih površin ter prostora za druženje v soseski Ulice bratov Hvalič v Kromberk
Ocenjena vrednost: 20.000 €
Št. prejetih točk: 252

Številka: 3
Naslov projektnega predloga: Asfaltacija poti v Lokah ob hišni številki 33 A
Ocenjena vrednost: 15.000 €
Št. prejetih točk: 379 (IZBRAN)

Številka: 4
Naslov projektnega predloga: Popravilo dela ceste v zaselku Mandrija
Ocenjena vrednost: 20.000 €
Št. prejetih točk: 113

Številka: 5
Naslov projektnega predloga: Ureditev asfaltne ploščadi v soseski Ulice Gradnikove brigade v Novi Gorici
Ocenjena vrednost: 20.000 €
Št. prejetih točk: 119

Številka: 6
Naslov projektnega predloga: Ureditev dela Ulice Gradnikove brigade v Novi Gorici
Ocenjena vrednost: 10.094 €
Št. prejetih točk: 54

Številka: 7
Naslov projektnega predloga: Zadihajmo v Borovem gozdičku v Novi Gorici
Ocenjena vrednost: 17.019 €
Št. prejetih točk: 294

Številka: 8
Naslov projektnega predloga: Ploščad in informacijske table ob nekdanji mrliški vežici v Rožni Dolini
Ocenjena vrednost: 20.000 €
Št. prejetih točk: 91

Številka: 9
Naslov projektnega predloga: Fitnes na prostem v Panovcu
Ocenjena vrednost: 20.000 €
Št. prejetih točk: 436 (IZBRAN)

Številka: 10
Naslov projktnega predloga:  Osvetlitev nogometnega igrišča pri Osnovni šoli Solkan
Ocenjena vrednost: 12.000 €
Št. prejetih točk: 324

Številka: 11
Naslov projektnega predloga: Ureditev bajerja v Borovem gozdičku v Novi Gorici
Ocenjena vrednost: 20.000 €
Št. prejetih točk: 401 (IZBRAN)

Številka: 12
Naslov projektnega predloga: Postavitev klopi v soseski Ulice Gradnikove brigade v Novi Gorici
Ocenjena vrednost: 2.400 €
Št. prejetih točk: 76

Številka: 13
Naslov projektnega predloga: Ureditev pešpoti od Kidričeve ulice do Dijaškega doma Nova Gorica
Ocenjena vrednost: 12.200 €
Št. prejetih točk: 346

Številka: 14
Naslov projektnega predloga: Zeleni kulturni oglasi – oglaševalski prostor za nevladne kulturne subjekte
Ocenjena vrednost: 17.390 €
Št. prejetih točk: 108

Številka: 15
Naslov projektnega predloga: Od odpadka do finančnega dodatka
Ocenjena vrednost: 10.000 €
Št. prejetih točk: 30

Številka: 16
Naslov projektnega predloga: Pasji park v Novi Gorici
Ocenjena vrednost: 5.600 €
Št. prejetih točk: 262

Številka: 17
Naslov projektnega predloga: Ureditev kolesarske steze med krožiščema v Rožni Dolini
Ocenjena vrednost: 9.750 €
Št. prejetih točk: 195

Številka: 18
Naslov projektnega predloga: Nova Gorica botanično mesto
Ocenjena vrednost: 7.180 €
Št. prejetih točk: 165

Številka: 19
Naslov projektnega predloga: Osenčenje makadamskih parkirišč v soseski Ulice Gradnikove brigade v Novi Gorici
Ocenjena vrednost: 19.950 €
Št. prejetih točk: 139

Številka: 20
Naslov projektnega predloga: Doživljajsko igrišče v soseski Ulice Gradnikove brigade v Novi Gorici
Ocenjena vrednost: 5.700 €
Št. prejetih točk: 69

Številka: 21
Naslov projektnega predloga: Javna razsvetljava v Lokah
Ocenjena vrednost: 15.000 €
Št. prejetih točk: 267

Številka: 22
Naslov projektnega predloga: Obnova športnega in otroškega igrišča na Pristavi
Ocenjena vrednost: 16.000 €
Št. prejetih točk: 142

Številka: 23
Naslov projektnega predloga: Postavitev razsvetljave ob igrišču in carinarnici na Pristavi
Ocenjena vrednost: 2.500 €
Št. prejetih točk: 88

Številka: 24
Naslov projektnega predloga: Ureditev otroškega igrišča v Ulici Marija Kogoja v Novi Gorici
Ocenjena vrednost: 3.300 €
Št. prejetih točk: 64

Številka: 25
Naslov projektnega predloga: Omejitev hitrosti v Ulici Marija Kogoja v Novi Gorici
Ocenjena vrednost: 2.850 €
Št. prejetih točk: 42

Številka: 26
Naslov projektnega predloga: Umiritev prometa in ureditev prometnega režima med Kromberkom in Žabjim krajem
Ocenjena vrednost: 10.500 €
Št. prejetih točk: 164

Številka: 27
Naslov projektnega predloga: Piknik prostor na Kolodvorski poti v Novi Gorici
Ocenjena vrednost: 19.642 €
Št. prejetih točk: 118

Številka: 28
Naslov projektnega predloga: Nakup gimnastičnega orodja za telovadnico Podružnične osnovne šole Ledine
Ocenjena vrednost: 18.000 €
Št. prejetih točk: 223

Številka: 29
Naslov projektnega predloga: Zgodovinska pešpot po Novi Gorici
Ocenjena vrednost: 12.700 €
Št. prejetih točk: 163

Številka: 30
Naslov projektnega predloga: Ureditev južne vstopne točke v staro jedro Solkana
Ocenjena vrednost: 9.700 €
Št. prejetih točk: 123

Številka: 31
Naslov projektnega predloga: Razširitev obstoječega travnatega nogometnega igrišča ob Kornu v Novi Gorici
Ocenjena vrednost: 18.855 €
Št. prejetih točk: 419 (IZBRAN)

Številka: 32
Naslov projektnega predloga: Postavitev uličnih tabel s hišnimi številkami ter smetnjakov za pasje iztrebke v soseski Ulice bratov Hvalič v Kromberku
Ocenjena vrednost: 2.100 €
Št. prejetih točk: 135

Številka: 33
Naslov projektnega predloga: Preplastitev talne površine na otroškem igrišču v Rožni Dolini
Ocenjena vrednost: 7.000 €
Št. prejetih točk: 78