Območje 3: Banjšice, Čepovan, Lokovec, Lokve - Lazna

Na območju Banjšic, Čepovana, Lokovca in Lokev je bilo oddanih 270 glasovnic.

 

Številka: 1
Naslov projektnega predloga: Etnološki pomnik smolarjenju v Lokovcu
Ocenjena vrednost: 6.940 €
Št. prejetih točk: 160

Številka: 2
Naslov projektnega predloga: Počivališče ter informacijska točka za kolesarje ob večnamenskem objektu v Lokovcu
Ocenjena vrednost: 19.200 €
Št. prejetih točk: 225 (IZBRAN)

Številka: 3
Naslov projektnega predloga: Obnovitev avtobusne čakalnice v Lokovcu
Ocenjena vrednost: 9.600 €
Št. prejetih točk: 205

Številka: 4
Naslov projektnega predloga: Družabni prostori z otroškimi igrali v zaselkih Banjšice in Lohke
Ocenjena vrednost: 19.032 €
Št. prejetih točk: 173

Številka: 5
Naslov projektnega predloga: Preplastitev dela lokalne ceste Bate-Banjšice
Ocenjena vrednost: 20.000 €
Št. prejetih točk: 244 (IZBRAN)

Številka: 6
Naslov projektnega predloga: Ureditev vaškega jedra v kraju Lokve
Ocenjena vrednost: 19.000 €
Št. prejetih točk: 140

Številka: 7
Naslov projektnega predloga: Ureditev ekološkega otoka v Srednjem Lokovcu
Ocenjena vrednost: 5.360 €
Št. prejetih točk: 266 (IZBRAN)

Številka: 8
Naslov projektnega predloga: Postavitev največjih grabelj in kose na Banjšice
Ocenjena vrednost: 12.322 €
Št. prejetih točk: 104