Območje 4: Branik, Dornberk, Gradišče, Prvačina

Na območju Branika, Dornberka, Gradišča in Prvačine je bilo oddanih 571 glasovnic.

 

Številka: 1
Naslov projektnega predloga: Turistične zgodovinskoinformativne table
Ocenjena vrednost: 10.200 €
Št. prejetih točk: 181

Številka: 2
Naslov projektnega predloga: Sanacija odseka pešpoti na grad Rihemberk
Ocenjena vrednost: 14.000 €
Št. prejetih točk: 204

Številka: 3
Naslov projektnega predloga: Ureditev spominskega parka v Prvačini
Ocenjena vrednost: 11.948 €
Št. prejetih točk: 300

Številka: 4
Naslov projektnega predloga: Zaščita proti golobom na Sokolskem domu v Prvačini
Ocenjena vrednost: 3.611 €
Št. prejetih točk: 230

Številka: 5
Naslov projektnega predloga: Pot aleksandrink
Ocenjena vrednost: 9.000 €
Št. prejetih točk: 538 (IZBRAN)

Številka: 6
Naslov projektnega predloga: Večnamenski prostor za druženje med zaselkoma Sv. Katarina in Vrh
Ocenjena vrednost: 5.990 €
Št. prejetih točk: 178

Številka: 7
Naslov projektnega predloga: Športno rekreacijski in medgeneracijski park "Na hribu" na Gradišču
Ocenjena vrednost: 20.000 €
Št. prejetih točk: 165

Številka: 8
Naslov projektnega predloga: Obnova freske na zvoniku v Taboru
Ocenjena vrednost: 6.313 €
Št. prejetih točk: 396 (IZBRAN)

Številka: 9
Naslov projektnega predloga: Obnova prostorov v Sokolskem domu v Prvačini
Ocenjena vrednost: 14.400 €
Št. prejetih točk: 361 (IZBRAN)

Številka: 10
Naslov projektnega predloga: Ureditev vrta na gradu Rihemberk
Ocenjena vrednost: 19.000 €
Št. prejetih točk: 306 (IZBRAN)

Številka: 11
Naslov projektnega predloga: Table z ledinskimi imeni v naseljih KS Branik
Ocenjena vrednost: 6.500 €
Št. prejetih točk: 158

Številka: 12
Naslov projektnega predloga: Ureditev vaškega vodnjaka in lokve na Pedrovem
Ocenjena vrednost: 16.566 €
Št. prejetih točk: 92