Območje 5: Ozeljan, Šempas, Osek - Vitovlje

Na območju Ozeljana, Šempasa, Oseka in Vitovelj je bilo oddanih 643 glasovnic.

 

Številka: 1
Naslov projektnega predloga: Ureditev udrte ceste ter popravilo javne razsvetljave v Lepenjah
Ocenjena vrednost: 1.880 €
Št. prejetih točk: 411 (IZBRAN)

Številka: 2
Naslov projektnega predloga: Videoprojektor in projekcijsko platno
Ocenjena vrednost: 4.400 €
Št. prejetih točk: 326 (IZBRAN)

Številka: 3
Naslov projektnega predloga: Postavitev montažnih cestnih grbin v Ozeljanu
Ocenjena vrednost: 2.000 €
Št. prejetih točk: 206

Številka: 4
Naslov projektnega predloga: Najem dveh kemičnih WC kabin za prireditveni prostor v Vitovljah
Ocenjena vrednost: 1.200 €
Št. prejetih točk: 88

Številka: 5
Naslov projektnega predloga: Fitnes na prostem ob Stari šoli v Šempasu
Ocenjena vrednost: 20.000 €
Št. prejetih točk: 267

Številka: 6
Naslov projektnega predloga: Pešpot od mlina do dvorca v Ozeljanu.
Ocenjena vrednost: 15.700 €
Št. prejetih točk: 449 (IZBRAN)

Številka: 7
Naslov projektnega predloga: Mobilni oglasni pano
Ocenjena vrednost: 3.000 €
Št. prejetih točk: 153

Številka: 8
Naslov projektnega predloga: Obnova javne pipe ob cerkvi sv. Silvestra v Šempasu
Ocenjena vrednost: 3.970 €
Št. prejetih točk: 263

Številka: 9
Naslov projektnega predloga: Ureditev parka pri nogometnem igrišču v Šempasu
Ocenjena vrednost: 17.039 €
Št. prejetih točk: 449 (IZBRAN)

Številka: 10
Naslov projektnega predloga: Ureditev makadamske ceste iz zaselka Vitovlje do cerkve Marije Vnebovzete na Vitovljah
Ocenjena vrednost: 19.176 €
Št. prejetih točk: 251

Številka: 11
Naslov projektnega predloga: Otroška igrišča v Oseku in Vitovljah
Ocenjena vrednost: 7.900 €
Št. prejetih točk: 595 (IZBRAN)