Projekti v izvajanju

Zdravstveni dom Nova Gorica - 3. faza

Povzetek projekta:

Izgradnja III. faze zdravstvenega doma v Novi Gorici.

Status projekta: v izvajanju

Predviden zaključek: 2023

Vrednost projekta: 10 mio. EUR

Delež sofinanciranja: Predvideva se sofinanciranje s strani Ministrstva za zdravje

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Bliža se pričetek gradnje prizidka Zdravstvenega doma Nova Gorica. V zaključevanju je postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja in v letu 2022 je predviden pričetek gradnje.

Prizidek zdravstvenega doma (3. faza) zajema 4-etažni objekt s površino 3.000 m2 in podzemno garažo s prostorom za 240 vozil. V prizidku bodo urejeni prostori za ambulante pediatrije, fizioterapije, družinske medicine in ginekologije in s tem zagotovljeno, da bo na enem mestu združena večina storitev osnovnega zdravstvenega varstva v Novi Gorici. V garažni hiši bo prostor za parkiranje tudi za obiskovalce zdravstvenega doma, nova zunanja ureditev okolice prizidka pa bo bolje prijazna pešcem, z več zelenja in dreves.

Pogled_s_severa  Pogled_z zahoda  Pogled_po_veznem_hodniku_med_staro_in_novo_stavbo


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

< nazaj na prejšnjo vsebino