Projekti v izvajanju

CroCtal – Krajina in čezmejne kolesarske poti

Povzetek projekta:

Ureditev kolesarske povezave med Erjavčevo ulico (Nova Gorica) in obračališčem avtobusov (Solkan).

Status projekta: zaključen

Predviden zaključek: 2014

Vrednost projekta: 128.000,00€

Delež sofinanciranja: 85% EU sredstva, 10% državna sredstva, 5% lastna sredstva

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Cilj projekta je izboljšava čezmejnih cestnih povezav ter povezavo mest in podeželja z željo po omejitvi prometa in onesnaževanja. Glavni cilj projekta je izdelava mreže kolesarskih poti v čezmejnem območju, ki bi se zlila z različnimi vidiki krajine. V Mestni občini Nova Gorica bo v okviru projekta urejena kolesarska povezavo med Erjavčevo ulico in Solkanom, to je postavitev nove kolesarske steze mimo Eda centra in nova asfaltacija kolesarske steze vzdolž ulice Gradnikove brigade. Kolesarska steza se bo nadaljevala mimo Žabjega kraja v Solkanu do obračališča za avtobuse pri Solkanskem mostu.

Vodilni partner: Pokrajina Gorica

Partnerji: Občina Gorica, Pokrajina Ferrara, Pokrajina Padova, Občina Renče-Vogrsko, Občina Miren-Kostanjevica, Občina Brda, Občina Komen, Občina Šempeter-Vrtojba, Občina Kanal ob Soči, Mestna občina Nova Gorica, Pokrajina Videm, Avtonomna dežela Furlanija Julijska Krajina, Kolesarska zveza Slovenije.

croctalcroctal


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

Lokacija:

< nazaj na prejšnjo vsebino