Projekti v izvajanju

Ureditev poti na breg v Solkanu

Povzetek projekta:

Ureditev zavarovanja nivojskega železniškega prehoda Solkan 1 na regionalni progi Jesenice-Sežana.

Status projekta: zaključen

Predviden zaključek: 2013

Vrednost projekta: 514.386,17€

Delež sofinanciranja: Državna sredstva: 359.796,39€, lastna sredstva: 154.589.79€

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Zavarovanje nivojskega prehoda Solkan 1 vključuje izgradnjo zapornic in ureditev ulice Pot na Breg v Solkanu vključno s pločnikom in rekonstrukcijo javne razsvetljave. Samo varovanje prehoda je investicija Ministrstva za infrastrukturo in prostor in znaša 359.796,39 EUR, ureditev ceste v višini 154.589.79 EUR pa je investicija MONG. MONG je še prenovila obstoječi mešan sistem kanalizacije in sicer kot ločen sistem ter dogradila manjkajočo kanalizacijo. Ta investicija znaša cca 45.000 EUR.  Z ureditvijo ulice se je izboljšala tudi prometna varnost vseh udeležencev v prometu. Zgrajena primarna infrastruktura omogoča tudi nadaljnje urejanje Športnega parka Solkan. Urejena ulica, ki predstavlja glavni vhod v območje športnega parka, prispeva tudi k lepšemu videzu območja  in s tem kvalitetnejšo turistično ponudbo.

Vodilni partner: Ministrstvo za okolje in prostor

Partnerji: Mestna občina Nova Gorica

pot na breg

 

 

 

 


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

Lokacija:

< nazaj na prejšnjo vsebino