Projekti v izvajanju

Asfaltacija ceste Dornberk-Oševljek

Povzetek projekta:

Ureditev propustov in izvedba asfaltne prevleke na cesti Dornberk-Oševljek.

Status projekta: zaključen

Predviden zaključek: 2014

Vrednost projekta: 500.000,00€

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Ureditev propustov in izvedba asfaltne prevleke na najkritičnejših odsekih ceste od križišča z državno cesto v Dornberku do meje z občino Renče-Vogrsko.

Projektno je cesta razdeljena na 8 odsekov. Odsek 8 od centra vasi do občinske meje je urejen, vrednost investicije znaša cca 150.000 EUR. Še v letošnjem letu bo izbran izvajalec za drugo fazo, ki bo zaključena v juniju 2014. Investicija se bo izvajala postopno, v skladu s finančnimi sredstvi.


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

Lokacija:

< nazaj na prejšnjo vsebino