Projekti v izvajanju

Ureditev križišča na Ajševici

Povzetek projekta:

Rekonstrukcija obstoječega križišča regionalnih cest R2-444/0347 Selo–Nova Gorica in R3-613/1437 Ajševica–Kromberk na območju Ajševice.

Status projekta: v izvajanju

Vrednost projekta: 891.259,75 €

Delež sofinanciranja: MONG 11,59 %, Ministrstvo za infrastrukturo 88,41 %

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Gre za projekt urejanja prometno obremenjenega križišča na Ajševici. Trenutno križišče je z vidika cestno-prometne varnosti neustrezno. Projektna dokumentacija PZI "Ureditev krožnega križišča regionalnih cest R2-444/0347 Selo-Nova Gorica in R3-613/1437 Ajševica-Kromberk v Ajševici" je bila izdelana in recenzirana. Na podlagi projektne dokumentacije je bila pravnomočno izvedena in vpisana v kataster parcelacija križišča. V teku je pridobivanje zemljišč.

Upravljalec in investitor objekta je  Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, soinvestitor MONG. V januarju 2021 je bil med investitorjem in soinvestitorjem sklenjen sporazum "o sofinanciranju ureditve krožnega križišča Ajševica, križišče regionalnih cestnih odsekov R2-444/0347 Selo-Nova Gorica in R3-613/1437 Ajševica-Kromberk". Rok začetka in dokončanja investicijskih del bo določen glede na finančne možnosti proračuna RS in proračuna MONG.

Rekonstrukcija križišča predvideva izgradnjo krožnega križišča v betonski izvedbi. Projekt vključuje ločeno vodenje pešcev in kolesarjev na območju krožišča, ureditev javne razsvetljave. Prehodi za pešce bodo opremljeni s taktilnimi oznakami, ki slepim in slabovidnim olajšajo prečkanje vozišča.

 

Izsek iz OPN Mestne občine Nova Gorica – z vrisanim posegom

ajsevica


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

< nazaj na prejšnjo vsebino