Projekti v izvajanju

Rekonstrukcija križišča v Šmihelu

Povzetek projekta:

Ureditev pasu za leve zavijalce, vključno z ureditvijo prehoda za pešce in ureditev pločnika med obema avtobusnima postajališčema.

Status projekta: zaključen

Predviden zaključek: 2014

Vrednost projekta: 65.000,00€

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Mestna občina Nova Gorica sofinancira rekonstrukcijo križišča v Šmihelu in sicer v višini cca 65.000 eur, kolikor je že vložila v dokumentacijo in zemljišča. Investitor izgradnje je DRSC. Dela so v teku in bodo dokončana v letu 2014.


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

Lokacija:

< nazaj na prejšnjo vsebino