Projekti v izvajanju

Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave

Povzetek projekta:

Celovita obnova javne razsvetljave z energetsko učinkovitimi rešitvami.

Status projekta: v izvajanju

Vrednost projekta: 1.135.967,00 €

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

V Mestni občini Nova Gorica je večji del obstoječe javne razsvetljave neprimeren, poleg tega je tudi poraba električne energije za razsvetljavo cest in javnih površin prevelika in ni v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Javno razsvetljavo želimo v celoti prenoviti zato smo se v ta namen prijavili na razpis Ministrstva za gospodarstvo za sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne razsvetljave. Mestna občina ne bo v prenovo javne razsvetljave vlagala lastnih sredstev, ampak bo na javnem razpisu izbrala koncesionarja, ki bo v prenovo javne razsvetljave vložil svoja sredstva. V vsakem primeru si bo koncesionar poplačal svojo investicijo iz naslova prihrankov za zmanjšanje porabe električne energije.


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

Lokacija:

< nazaj na prejšnjo vsebino