Projekti v izvajanju

Izgradnja MIC-a

Povzetek projekta:

Izgradnja in zagon Medpodjetniškega izobraževalnega centra.

Status projekta: zaključen

Predviden zaključek: 2014

Vrednost projekta: 450.000,00€

Delež sofinanciranja: EU sredstva 2.500.000,00€, Tehnični šolski center 2.550.000,00€, MONG 450.000,00€

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Ministrstvo za šolstvo in šport je 3.4.2009 objavilo javni razpis za sofinanciranje investicij v medpodjetniške izobraževalne centre - MIC. Namen javnega razpisa je izgradnja ali posodobitev medpodjetniških izobraževalnih centrov, ki bodo izboljšali kakovost in učinkovitost izvajanja izobraževanj in usposabljanj za učence, dijake, študente, zaposlene, brezposelne, občane in drugo zainteresirano javnost. Ti centri ustvarjajo tudi pogoje za zaposlitve strokovnjakov različnih profilov v podjetjih lokalnega okolja in omogočajo izvajanje skupnih razvojnih projektov, pri katerih sodelujejo podjetja in izobraževalna sfera.

Tehniški šolski center iz Nove Gorice se po več letih priprav in težav z zagotovitvijo sofinanciranja s strani države prijavlja na razpis za izgradnjo MIC-a v Novi Gorici. Celotna investicija skupaj z opremo bo predvidoma znašala, 5,5, mio EUR. Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski sklad za regionalni razvoj bo zagotovil 2,5 mio EUR. Razliko do celotne vrednosti investicije pa mora zagotoviti TŠC iz lastnih sredstev in lokalnih virov občin ter gospodarstva. Mestna občina Nova Gorica bo sofinancirala izgradnjo MIC-a v višini 450.000 EUR, ki ga bo izplačala v treh enakih letnih obrokih. Ker pa se je izvedba projekta časovno zamaknila bomo še v letošnjem letu namenili sredstva do višine odobrenih s strani Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica.

MICMICMIC


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

Lokacija:

< nazaj na prejšnjo vsebino