Projekti v izvajanju

Varovanja porečja reke Vipave

Povzetek projekta:

Varovanje porečja reke Vipave v spodnji vipavski dolini.

Status projekta: zaključen

Predviden zaključek: 2016

Vrednost projekta: 244.914,00€

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

 

Mestna občina Nova Gorica bo v sodelovanju z občinami v porečju reke Vipave pripravila predlog - novelacijo predloga projekta Varovanje porečja reke Vipave, kot potencialnega projekta za umestitev v nabor projektnih predlogov za sofinanciranje s sredstvi Kohezijskega sklada EU v finančni perspektivi 2014-2020. Koordinacijo projekta in strokovno-tehnično pomoč bo predvidoma izvajalo javno podjetje Vodovodi in kanalizacija d.d. V okviru aktivnosti na območju MONG bo projekt dopolnjen z umestitvijo opremljanja z okoljsko infrastrukturo na območju izven ožjega območja Šempas - Ozeljan - Šmihel - Vitovlje, predvsem obveznih območjih opremljanja v braniški dolini.

 

vipava


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

Lokacija:

< nazaj na prejšnjo vsebino