Projekti v izvajanju

Kanalizacija Branik

Povzetek projekta:

Izgradnja mreže fekalne kanalizacije in povezava s čistilno napravo.

Status projekta: zaključen

Predviden zaključek: 2014

Vrednost projekta: 620.000,00€

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Izgradnja povezovalnega kanala od naselja Vas do čistilne naprave, nadaljevanje gradnje povezovalnega fekalnega  kanala do naselja Preserje in izgradnja vaške kanalizacije v naselju Preserje. Izgradnja mreže fekalne kanalizacije v Braniku sledi dinamiki  izgradnje čistilne naprave v Braniku.


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

Lokacija:

< nazaj na prejšnjo vsebino