Projekti v izvajanju

Nov servisni objekt v športnem parku

Povzetek projekta:

Gradnja novega servisnega objekta v športnem parku v Novi Gorici.

Status projekta: v izvajanju

Predviden zaključek: 2019

Vrednost projekta: 1.065.949,00 €

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Športna razvitost Nove Gorice se odraža v rezultatih športnikov in v številu klubov in društev, ki delujejo na območju Nove Gorice in njene okolice. Skupno vsem je pomanjkanje garderobnih prostorov in prostorov za skladiščenje opreme in rekvizitov. Z izgradnjo servisnega objekta v podaljšku tribune na južni strani bi uspeli zagotoviti primerne prostore za kvalitetno pripravo vadbe in tekmovanj ter skladiščni prostor za potrebe Javnega zavoda za šport. Predvidena je gradnja servisnega objekta v nadaljevanju tribun ob Bazoviški ulici. V novem objektu so predvidene slačilnice, kopalnice, pralnice, sušilnice in drugi nujni prostori, ki sodijo v javni mestni športni park.


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

Lokacija:

< nazaj na prejšnjo vsebino