Projekti v izvajanju

WE ARE THE PLANET

Povzetek projekta:

Projekt »We are the planet« je namenjen eksperimentiranju z inovativnim modelom didaktično-umetniške intervencije za podporo okoljskemu izobraževanju in trajnostnemu razvoj.

Status projekta: zaključen

Predviden zaključek: 2014

Vrednost projekta: 190.395,00€

Delež sofinanciranja: 85%EU, 25% lastna sredstva

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Okoljevarstvena tematika je danes velikokrat obravnavana in zato morda včasih tudi spregledana. Ravno temu so se želeli izogniti ustvarjalci projekta »WE ARE THE PLANET«, ki bodo otroke in mlade na zanimiv, umetniški način  spodbudili, da ustvarjajo in pridobivajo nova, uporabna znanja na temo okolja in trajnostnega razvoja. S pomočjo sodobne tehnologije se bodo mladi iz držav, ki sodelujejo v projektu, povezali med seboj in združili vso svojo ustvarjalno energijo v skupni cilj – izboljšati svet, ozdraviti planet. Ustvarjalci projekta namreč poudarjajo, da so ravno otroci in mladi tisti, ki lahko s svojo čisto energijo svet res spremenijo na bolje.

V letu 2012 smo opremili in pričeli z delovanjem didaktičnega centra, kjer so že potekale izobraževalne in osveščevalne delavnice za učence naše občine in tudi sosednjih občin. V letu 2013 predvidevamo izvedbo še enega sklopa delavnic za učitelje in večino delavnic za učence. Projekt se zaključuje 31.5.2014.

Vodilni partner: Provinca Teramo

Partnerji: Solstizio project, Progetto Mondo Mlal, Avila energetska agencija, Občina Stravolos, Mestna občina Nova Gorica

 

we are the planet

 

 


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

Lokacija:

< nazaj na prejšnjo vsebino