Projekti v izvajanju

GoTraWaMa – Čezmejni sistem za upravljenje z vodami na urbanem območju Gorice in Nove Gorice

Povzetek projekta:

Skozi projekt bomo razvili sistem čezmejnega upravljanja z vodami v urbanih območjih Gorice, Nove Gorice in Šempeter-Vrtojbe.

Status projekta: zaključen

Predviden zaključek: 2014

Vrednost projekta: 51.483,00 €

Delež sofinanciranja: 85%EU, 10% nacionalna sredstva, 5% lastna sredstva

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Cilj projekta je pripraviti smernice za izvajanje skupnega sistema za integrirano upravljanje čezmejnih voda v urbanih območjih Gorice in Nove Gorice. Vključuje površinske vode (poplavna ogroženost, kakovost), podzemne vode (kakovost, varstvo okolja, razpoložljivost in energetska predelava) in odpadne vode. Začenši s temeljitim poznavanjem teh vodah, kaže, da so antropogene pritiske na njih, da želite predlagati sistem, ki omogoča pravilno okoljsko upravljanje vodnih teles pomena, tudi z vidika direktiv, izdanih v Skupnosti. Dejavnosti bodo vključevale povodja obmejnega mesta Gorica, Nova Gorica, Šempeter Vrtojba. Projekt traja 36 mesecev. Začetek aktivnosti na 2011/01/11 in konča 31/10/2014.

V letu 2013 bomo nabavili opremo za meritve vodostaja na Kornu in Vrtojbici. Predvidevamo, da bomo v letu 2013 izvedli aktivnosti skladno s terminskim planom.

Vodilni partner: Univerza v Novi Gorici  

Partnerji: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, Mestna občina Nova Gorica, Občina Šempeter-Vrtojba, Univerza v Vidmu, Irisacqua Gorizia, Občina Goriza, Univerza v Ferrari, Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica, Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje

gotravamalogo

 

 


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

Lokacija:

< nazaj na prejšnjo vsebino