Projekti v izvajanju

PUMAS – Planning sustainable regional-Urban Mobility in the Alpin Space

Povzetek projekta:

Trajnostno regionalno načrtovanje mobilnosti v alpskem prostoru.

Status projekta: zaključen

Predviden zaključek: 2015

Vrednost projekta: 69.195 €

Delež sofinanciranja: 75%EU, 25% lastna sredstva

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Program Območje Alp podpira projekte transnacionalnega sodelovanja. Namen sodelovanja partnerjev iz sedmih držav z območja Alp je povečanje konkurenčnosti in atraktivnosti območja ter promocija trajnostnega regionalnega razvoja.

V projektu je sodelovalo deset projektnih partnerjev iz območja Alpine space programa in vodilni partner iz občine Benetke. V okviru projekta smo pripravili regijsko strategijo trajnostne mobilnosti. V pilotni projekt smo vključili tudi sosednje občine v Sloveniji in Italiji. Pri tem pa gre za koordinacijo občinskih strategij in načrtovanje mobilnosti regije za izboljšanje povezav in povečanje kvalitete in zanesljivosti transportnega sistema.

Vodilni partner: Občina Benetke

Partnerji: Občina München, Munich’s Cooperation on Transport and Tariffs, Chamber of Commerce and Industry of Lyon, Vienna City Administration, City of Turin, Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia, Mestna občina Nova Gorica, Fern Universität in Hagen, CEIT ALANOVA gemeinnützige GmbH, Rhônalpénergie-Environnement

Celostna prometna strategija čezmejne goriške regije - Vizija optimalno povezane regije

Vizija optimalno povezane regije

A Vision of an Optimally Connected Region

 

 

 

 

pumaspumas

 

 

 


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

Lokacija:

< nazaj na prejšnjo vsebino