Projekti v izvajanju

Gradnja rolkarskega poligona

Povzetek projekta:

Nov rolkarski poligon smo načrtovali skupaj z uporabniki, zato bo ta objekt pomemben za širši slovenski prostor in ne zgolj za mesto.

Status projekta: zaključen

Predviden zaključek: 2013

Vrednost projekta: 555.854,00€

Delež sofinanciranja: Lastni viri 465.854,00 EUR (84%), Javni viri – Fundacija za šport RS 90.000,00 EUR (16%)

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Mestna občina Nova Gorica odzvala na problematiko pomanjkanja prostora oziroma prostorskih kapacitet za izvajanje športnih dejavnosti ter na problematiko dotrajanosti obstoječega rolkarskega poligona. Z novogradnjo se bo zagotovilo ustrezne zunanje športne površine, ki bodo v skladu s standardi in normativi, za izvajanje urbanih športnih dejavnosti. Namen Mestne občine Nova Gorica je, da z izgradnjo novega Rolkarskega parka ter zunanjo ureditvijo zagotovi nove športne površine ter varne, ustrezne prostorske pogoje za izvajanje športnih programov, ki so v javnem interesu. Z izvedbo investicijskega projekta se bo zagotovilo urejeno, kvalitetno, varno in zdravo okolje za izvajanje urbanih športnih dejavnosti ter urejeno, varno in zdravo okolje za bivanje.

rolkarski poligon45ca8244fcfa4566bdf6868a2445a6351_aec72c397a3aeadacd2f1aefd8d69eda


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

Lokacija:

< nazaj na prejšnjo vsebino