Projekti v izvajanju

Obnova vrtca Julke Pavletič

Povzetek projekta:

Celovita obnova najstarejšega vrtca v Novi Gorici.

Status projekta: zaključen

Predviden zaključek: 2013

Vrednost projekta: 1.563.619,83€

Delež sofinanciranja: Lastna sredstva: 1.069.848,83€ (68,4%), Javni viri RS – sofinanciranje investicij MGRT: 493.771,00€ (31,6%)

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Investicija zajema rekonstrukcijo, odstranitev dela stavbe in novogradnjo stavbe Vrtca Julke Pavletič v Solkanu. V letu 2012 se je pričelo z izvedbo investicije, ki je bila sofinancirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS. Z investicijo se je zagotovilo ustrezne, z današnjimi normativi urejene prostorske pogoje za izvajanje predšolske vzgoje oz. vzgojo-varstvene dejavnosti.

Julke Pavletičjulke pavletič


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

Lokacija:

< nazaj na prejšnjo vsebino