Projekti v izvajanju

Obnova vrtca v Šempasu

Povzetek projekta:

Zagotavljanje primernih pogojev za varstvo predšolskih otrok v vrtcu Šempas.

Status projekta: zaključen

Predviden zaključek: 2018

Vrednost projekta: 1.124.503,00€

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

 

Za izgradnjo objekta je pridobljeno gradbeno dovoljenje za fazno izvedbo (I. faza - dozidava dodatnih učilnic in skupnega prostora, II. faza - energetska sanacija obstoječega objekta, III. faza - zunanja ureditev). Izvedba investicije je predvidena po fazah in sicer skladno s finančnimi zmožnostmi Mestne občine Nova Gorica.

 


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

Lokacija:

< nazaj na prejšnjo vsebino