Projekti v izvajanju

Rekonstrukcija in dozidava OŠ Ledine

Povzetek projekta:

Celovita rekonstrukcija in dozidava novih učnih prostorov v osnovni šoli Ledine.

Status projekta: zaključen

Predviden zaključek: 2013

Vrednost projekta: 3.905.486,47€

Delež sofinanciranja: Lastna sredstva: 3.379.865,47€ (86,5%), Javni viri RS – sofinanciranje investicij MGRT: 525.621,00€ (13,5%)

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Investicija zajema rekonstrukcijo obstoječe šole, prizidek dodatnih učilnic k šoli na njenem zahodnem delu ter novogradnjo telovadnice velikosti za prvo triado tako, da so sedaj prostori glede na število učencev usklajeni s šolskimi normativi.

 

ledineledineledine


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

Lokacija:

< nazaj na prejšnjo vsebino