Projekti v izvajanju

BIMOBIS – Kolesarska mobilnost med Slovenijo in Italijo

Povzetek projekta:

Čezmejno sodelovanje kolesarske mobilnost med Slovenijo in Italijo.

Status projekta: zaključen

Predviden zaključek: 2015

Vrednost projekta: 50.000,00 €

Delež sofinanciranja: 85% EU, 10% nacionalna sredstva, 5% lastna sredstva

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Namen projekta je sinergijsko povezati trajnostno mobilnost z razvojem turistične privlačnosti čezmejnega prostora. MONG bo v okviru projekta pripravila projektno dokumentacijo za urejanje kolesarskih poti ob Cankarjevi ulici in od delu Lavričeve ulice ter ob Vojkovi ulici v Solkanu. Poleg tega se bo uredilo še delček kolesarske poti med Solkanskim mostom in državno mejo. S tem se bo fizično vzpostavil kolesarski krog s povezavo turističnih ponudnikov ob začrtani trasi.

Vodilni partner: Občina Tolmin

Partnerji: Občina Kobarid, Občina Bovec, Občina Kanal ob Soči, Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Lokalna turistična organizacija Sotočje Kobarid - Tolmin, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Občina Čedad, Gorska skupnost Ter, Nadiža in Brda, Občina Špeter, Občina Podbonesec, Občina Koren, Konzorcij za zaščito kontroliranega porekla vin Vzhodnega furlanskega gričevja in Ramandola

 

bimobis

bimobisbimobis

 

 

 


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

Lokacija:

< nazaj na prejšnjo vsebino