Projekti v izvajanju

Prenova OŠ Frana Erjavca

Povzetek projekta:

Celovita prenova in energetska sanacija osnovne šole Frana Erjavca.

Status projekta: zaključen

Predviden zaključek: 2014

Vrednost projekta: 1.690.000,00 €

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Mestna občine Nova Gorica želi OŠ Frana Erjavca Nova Gorica zagotoviti ustrezne prostore za izvajanje dejavnosti devetletke ter vzgojno izobraževalnega procesa. Ti prostorski pogoji pomenijo zdravo in varno bivalno okolje, upoštevanje zahtev pedagoške stroke in razvoja sodobne učne tehnologije in veljavnih prostorskih standardov in normativov za šolo in šolsko opremo, funkcionalnosti in fleksibilnosti šolske zgradbe ter upoštevanje ekološkega vidika. Prenova bo potekal v 9. fazah v letu 2014 bo dokončana 3. faza, ki zajema sanacijo fasade in strehe učilnice.

fran erjavecfran erjavec


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

Lokacija:

< nazaj na prejšnjo vsebino