Projekti v izvajanju

Nova telovadnica v Dornberku

Povzetek projekta:

Gradnja nove telovadnice pri osnovni šoli Dornberk.

Status projekta: zaključen

Predviden zaključek: 2016

Vrednost projekta: 2.888.323,00 €

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Predvidena je izgradnja telovadnice ob OŠ Dornberk velikosti, ki je primerna za devetletno osnovno šolo in hkrati za prireditve v kraju. V izdelavi je idejna zasnova (IDZ). S KS Dornberk in OŠ Dornberk smo dosegli dogovor, da se nova telovadnica postavi na ploščadi nad šolo (na Čukljah). Konec leta 2013 smo pridobili gradbeno dovoljenje, v letu 2014 pa smo pričeli z gradnjo.

65337249_telovadnica-dornberk-7188-izgradnja_telovadnice_osnovne_sole_dornberk_3-b17ef1949d1fac34

 


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

Lokacija:

< nazaj na prejšnjo vsebino