Projekti v izvajanju

TRADOMO – Izboljšanje trajnostne dostopnosti in mobilnosti na čezmejnem Programskem območju

Povzetek projekta:

Izboljšanje trajnostne dostopnosti in mobilnosti na čezmejnem programskem območju in izboljšanje opremljenosti postajališč LPP z elektronskimi tablami za obveščanje potnikov o prihodih avtobusov.

Status projekta: zaključen

Predviden zaključek: 2015

Vrednost projekta: 69.000,00€

Delež sofinanciranja: 85% EU, 10% nacionalna sredstva, 5% lastna sredstva

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Projekt spodbuja trajnostno mobilnost in dostopnost na slovensko-italijanski meji. Na obalnem območju je cilj povečanje privlačnosti in konkurenčnosti funkcionalno čezmejnega območja; izboljšati dostopnost in trajnostno mobilnost med mesti in podeželjem, ter vzpostavitev javnega potniškega in pomorskega prevoza.

Projekt z naslovom Izboljšanje trajnostne dostopnosti in mobilnosti na čezmejnem programskem območju - TRADOMO se je začel septembra 2012 in bo trajal do marca 2015. V projektu sodeluje šest projektnih partnerjev in vodilni partner iz občine Koper. Glavni cilj projekta je izboljšati dostopnost in trajnostno mobilnost med mesti na čezmejnem območju. Pri tem gre za izboljšanje obstoječih povezav in promocijo javnega transportnega omrežja, katero bo prispevalo k večji dostopnosti območja čezmejne interesne skupine. Sredstva so namenjena za opremo postajališč javnega potniškega prometa z informacijskimi tablami in za zunanje strokovnjake za promocijo JPP.

Vodilni partner: Mestna občina Koper

Partnerji: Občina Milje, Mestna občina Nova Gorica, Občina Šempeter-Vrtojba, Pokrajina Gorica, Pokrajina Tržič, Ministrstvo za promet RS  

tradomotradomotradomo

 

 

 


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

Lokacija:

< nazaj na prejšnjo vsebino