Projekti v izvajanju

Varno v šolo brez avtomobila

Povzetek projekta:

Projekt je namenjen spodbujanju trajnostne mobilnosti med učenci, učitelji in starši treh izbranih osnovnih šol v Mestni občini Nova Gorica. Osredotočal se bo na spreminjanje potovalnih navad vseh občanov.

Status projekta: zaključen

Predviden zaključek: 2015

Vrednost projekta: 20 000,00 €

Delež sofinanciranja: 90% EU, 10 % lastna sredstva

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Prioriteta projekta je določevanje varnih poti za tri osnovne šole v Mestni občini Nova Gorica. Te bodo osnova za začetek promocije trajnostnega načina prihoda učencev, učiteljev in staršev v šolo. Načrt varnih poti bo del širšega dokumenta mobilnostnega načrta, kjer bodo grafično prikazani tudi drugi elementi. Načrt bo v prvi vrsti služil učencem, poleg tega pa bo namenjen tudi mestni upravi. S pomočjo prostorske analize prometne infrastrukture bomo evedintirali nevarne odseke šolske poti in seznam le teh posredovali mestni upravi.

Vodilni partner: Društvo Gekolina, društvo za trajnostni razvoj

Partnerji:  Mestna občina Nova Gorica, Ustanova BIT Planota, Institute of Transport Economics (TØI) (Oslo, Norveška)

 

12

 


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

Lokacija:

< nazaj na prejšnjo vsebino